Quirine Eijkman - ondervoorzitter

Portretfoto van ondervoorzitter Quirine Eijkman

“Door mijn achtergrond in het onderwijs, onderzoek en sociaal activisme heb ik mij altijd op het snijvlak van mensenrechten en veiligheid begeven. Het College geeft mij de kans om deze dialoog niet alleen op papier maar ook in de praktijk te helpen verwezenlijken.”

Quirine is ondervoorzitter onderzoek & advies en lector Toegang tot het Recht bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van de Hogeschool Utrecht. Zij heeft een achtergrond als onder meer hoofd Politieke Zaken & Persvoorlichting van Amnesty International, senior-onderzoeker/docent Veiligheid & Rechtstaat bij het Centrum voor Terrorisme- en Contra-Terrorisme (CTC) van de Universiteit Leiden, Justice Q&A consultant, senior-beleidsmedewerker bij de Adviesraad Internationale Zaken (AIV) en adviseur humanitair oorlogsrecht bij het Rode Kruis.

Quirine zit in de Raad van Advies van de Raad voor de Rechtsbijstand, van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en de stichting Privacy First. Ook is zij lid van de Commissie Werkelijke Schade (CWS) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en lid van de stichting Open Recht. Tenslotte is ze lid van het Nederlands Helsinki Comité.

Je kunt Quirine benaderen over algemene mensenrechtenonderwerpen of een van haar specialisaties: 

  • Digitalisering & Mensenrechten; 

  • Mensenrechteneducatie;

  • Veiligheid en terrorismebestrijding;

  • Jaarlijkse rapportage “Mensenrechten in Nederland;

  • Toegang tot het Recht. 

Mail Quirine ▸