Bedrijven komen steeds vaker in actie bij discriminatie

20 maart 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Steeds meer bedrijven komen in actie als blijkt dat zij discrimineerden: 83%. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van het jaarverslag over 2014. De cijfers tonen een toename van het aantal meldingen over racisme: een stijging van bijna 40%. Ook het aantal verzoeken om een uitspraak over racisme steeg met 25%. Afgelopen jaar stond het maatschappelijk debat in het teken van discriminatie, opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen, veiligheid van de Groningers en participatie in samenleving. Een peiling onder mensen met een beperking maakt duidelijk dat er nog te veel obstakels zijn die meedoen voor hen onmogelijk maken.

Bedrijven komen steeds vaker in actie bij discriminatie

In 2014 beantwoordde het College ruim 4000 vragen en reacties, ontving het 463 verzoeken om een uitspraak door het College en deed het in 179 zaken uitspraak. Het aantal verzoeken om een uitspraak over afkomst steeg het meest: 18% naar 24%. Bij de uitspraken waren geslacht (24%), leeftijd (17%) en afkomst (16%) de drie meest voorkomende discriminatiegronden. 56% van de zaken bij het College gaat over discriminatie op de arbeidsmarkt. Laurien Koster: “21 maart is de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. De cijfers van het College maken duidelijk dat deze dag nog altijd heel belangrijk is.”

Bedrijven in actie

In 83% van deze zaken waarin het College uitspraak deed nam het bedrijf maatregelen om de discriminatie ongedaan te maken of in de toekomst te voorkomen. Dit is 6% meer dan in 2013. Denk aan het aanbieden van excuses of een schadevergoeding. Maar veel vaker nemen bedrijven echt structurele maatregelen om discriminatie in de toekomst te voorkomen. Voorbeelden zijn voorlichting aan werknemers en het aanpassen van het beleid of kledingreglement. Laurien Koster, voorzitter: “Het is een hele mooie ontwikkeling dat steeds meer bedrijven er alles aan doen om discriminatie te voorkomen. Mensenrechten liggen dan ook aan de basis van de vraag wat voor bedrijf je wilt zijn. Ontduik je alles waar je denkt last van te hebben, hou je je keurig aan de regels of loop je voorop en maak je respect voor mensenrechten tot een asset?”

Participatie voor mensen met een beperking niet vanzelfsprekend

Meer ambitie van de overheid is nodig om de samenleving inclusiever te maken. Dat concludeert het College na een peiling onder mensen met een beperking. Mensen met een beperking lopen in het dagelijks leven nog te vaak tegen allerlei obstakels op. Dat maakt het voor hen moeilijk om aan werk te komen, naar school te gaan of om met het openbaar vervoer te reizen. Ruim 2000 mensen reageerden op de peiling. Een moeder zegt: “Er zijn teveel dingen waar ik en mijn gehandicapte zoon tegenaan 'lopen' om hier te beschrijven. Denk aan een speeltuin, winkels, bestrating, maar bovenal onbegrip van mensen. We leven in een prestatiesamenleving die gericht is op mensen zonder beperking.” Het College vindt daarom dat er een campagne nodig is om het bewustzijn te vergroten over de obstakels die mensen met een beperking tegenkomen.

Lees het jaarverslag

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Marysha Molthoff, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 – 48 13 00 42, e-mail m.molthoff@mensenrechten.nl, www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.