Explosieve toename discriminatiemeldingen

7 april 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Vandaag presenteert het College zijn jaarverslag over 2013. De cijfers tonen een explosieve stijging van het aantal vragen over discriminatie ten opzichte van 2012: een stijging van ruim 75%. Het aantal vragen over afkomst is meer dan verdubbeld en het aantal vragen over zwangerschapsdiscriminatie bijna verviervoudigd. Uit de cijfers blijkt ook dat discriminatie op het werk een groot probleem is in Nederland. In 2013 beantwoordde het College 2581 vragen, ontving het 498 verzoeken om een oordeel van het College en deed het 183 uitspraken. Het aantal zaken over afkomst is het meest gestegen 14% naar 18%. Bij de uitspraken waren geslacht (22%), handicap/chronische ziekte (17%) en leeftijd (17%) de drie meest voorkomende discriminatiegronden.

Explosieve toename discriminatiemeldingen

In steeds meer zaken is daadwerkelijk sprake van discriminatie. De afgelopen twee jaar is dit aantal gestegen van 56% in 2011 naar 62% in 2013. In 77% van deze zaken nam de discriminerende partij maatregelen om de discriminatie ongedaan te maken of in de toekomst te voorkomen. Dit is 7% meer dan in 2012. Hieruit blijkt dat werkgever, scholen en ondernemers vaak niet weten dat zij discrimineren. 56% van de zaken bij het College gaat over discriminatie op de arbeidsmarkt. Daarom start het College vandaag een bewustwordingscampagne tegen discriminatie op het werk.