Jongeren bespreken actieplan met Staatssecretaris Blokhuis

25 februari 2019 - Laatste update 7 augustus 2020

Jongeren die dak- of thuisloos zijn of waren zijn bij het College voor de Rechten van de Mens opnieuw in gesprek gegaan met Staatssecretaris Paul Blokhuis. Hij besprak met hen het concept van het actieprogramma van de regering om dak- en thuisloosheid tegen te gaan. Hiermee geeft hij invulling aan het recht van de doelgroep om te worden betrokken bij het ontwikkelen van beleid. De bijeenkomst werd georganiseerd door het College en Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN).

Foto van staatssecretaris Paul Blokhuis en vier jongeren

Urgent probleem

Aanleiding voor de ontmoeting en het actieprogramma is het groeiende probleem van dak- en thuisloosheid onder jongeren in Nederland. Volgens officiële cijfers zijn er momenteel 12.600 zogenoemde zwerfjongeren. Het werkelijke aantal ligt volgens deskundigen nog hoger en is stijgende. Met het actieprogramma onderstreept de staatssecretaris de urgentie van het probleem. Naar verwachting zal hij het actieprogramma in maart naar de Tweede Kamer sturen.

Inbreng van de jongeren

In oktober vorig jaar vond bij het College ook al een ontmoeting plaats tussen de jongeren en de staatssecretaris (artikel over de eerdere ontmoeting). De bijeenkomst volgde na een conferentie van SZN over de problematiek, waarbij de staatssecretaris en Koningin Máxima aanwezig waren.

Zo zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd die als inspiratie dienden voor de jongeren en de staatssecretaris om samen een agenda te maken met de belangrijkste knelpunten en mogelijke oplossingen hiervoor. Deze agenda vormt de basis voor het actieprogramma, dat nu wordt ontwikkeld. Mede dankzij de inbreng van de jongeren richt het programma zich met name op maatregelen op het gebied van wonen, inkomen, zorg en onderwijs.

Het College juicht de betrokkenheid van de jongeren toe en blijft de ontwikkelingen rond het actieprogramma volgen.

Onderwerpen