Toegelicht

Bestaat het recht om te worden vergeten?

21 mei 2014 - Laatste update 22 juni 2020

Moeten berichten over mensen voor altijd terug te vinden zijn in Google, ook al geven die berichten een bepaald beeld van een persoon? Het Europese Hof van Justitie heeft 13 mei jl. het recht om op internet te worden vergeten erkend. Zoekmachines,zoals Google, moeten zoekresultaten met gevoelige persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden aanpassen wanneer mensen daarom vragen.

 

Wat speelt er?

In 1998 werd de heer González uit Spanje met naam genoemd in twee krantenartikelen. Deze artikelen beschreven de verkoop van een gebouw dat op zijn naam stond in het kader van een beslag ter terugvordering van socialezekerheidsschulden. De informatie die in deze artikelen stond was juist en rechtmatig geplaatst. Bij het googlen van zijn naam verschijnt (nog steeds) een link naar die artikelen. De heer González diende in 2010 een klacht in bij de Spaanse databeschermingsautoriteit omdat deze informatie hem benadeelde. Hij verzocht de autoriteit Google te verplichten de koppeling tussen zijn naam en de zoekresultaten te verwijderen. De databeschermingsautoriteit gaf de heer González gelijk. Google ging in hoger beroep tegen die beslissing. De rechter in hoger beroep besloot aan de Europese rechter te vragen [C-131/12] hoe het EU-recht over de bescherming van persoonsgegevens te interpreteren.

De uitspraak van het Hof

Het Hof heeft 13 mei 2014 geoordeeld dat het recht op bescherming van privacy en persoonsgegevens in deze zaak voorrang heeft boven het recht op informatie van internetgebruikers en het economische belang van Google. Zodoende kan de heer González, op grond van het recht op privacybescherming, eisen dat Google persoonsgevoelige gegevens uit de zoekresultaten verwijdert - ook al zijn die gegevens wel juist. Het Europese Hof voegt hier aan toe dat dit niet geldt niet als het grote publiek belang heeft bij informatie over een publiek persoon. Dan is volgens het Hof het recht op informatie belangijker en hoeft Google informatie niet te verwijderen.

In deze zaak kiest het Hof voor bescherming tegen inbreuken op de privacy; keerzijde is de beperking van het recht op informatie.

Mensenrechten

Het internet heeft een revolutie in ons leven teweeggebracht. In de huidige tijd is (privacygevoelige) informatie over een persoon in digitaal vorm wereldwijd en blijvend toegankelijk voor iedereen. Dit levert situaties op waarin een evenwicht moet worden gezocht tussen enerzijds het recht op bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer en anderzijds de vrijheid van meningsuiting en het recht op informatie.

Privacy en persoonsgegevens

In de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie staat dat iedereen recht heeft op bescherming van zijn privéleven en van zijn persoonsgegevens. Dit is verder uitgewerkt in de Europese gegevensbeschermingsrichtlijn (EU-richtlijn 95/46).

De vrijheid van meningsuiting en het recht op informatie

In artikel 11 van het Handvest zijn het recht op de vrijheid van meningsuiting en het recht op informatie opgenomen. Wie informatie plaats op internet, maakt gebruik van de vrijheid van meningsuiting. Het recht op informatie betekent dat internetgebruikers het recht hebben om informatie op internet te ontvangen en op te zoeken. Als een zoekmachine gedwongen informatie verwijdert, betekent dit een inperking van dit recht. Internetgebruiker hebben geen toegang tot alle informatie. Het Grondrecht op informatie is van belang in het licht vÆÆan mogelijke censuur en het beperken van de toegang tot het internet. Lees meer over de vrijheid van meningsuiting.

In de media

Datum

Titel artikel Bron
30-05-2014 Ook jij hebt het recht om vergeten te worden NOS.nl
30-05-2014 Vergeet-mij-formulier van Google NOS.nl
13-05-2014 EU-hof: Google moet soms info verwijderen BNR.nl
13-05-2014 Hof: Google moet resultaten wissen NOS.nl
13-05-2014 Verwijdering uit Google: vijf vragen NOS.nl
13-05-2014 Google moet links naar verouderde informatie van gebruikers wissen NRC.nl
13-05-2014 Google moet privacyschendende zoekresultaten verwijderen NU.nl
13-05-2014 Felle kritiek op oordeel Europees Hof Villamedia.nl

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?