Toegelicht

Coffeeshops mogen toeristen weigeren

12 oktober 2015 - Laatste update 22 juni 2020

De Hoge Raad, het hoogste rechtscollege van Nederland, heeft op 29 september 2015 geoordeeld dat het beleid van coffeeshops om buitenlanders niet toe te laten, geen discriminatie is.

 

Wat speelt er?

Het zogenaamde 'ingezetenencriterium' is sinds 1 januari 2013 geïntroduceerd in het Nederlandse coffeeshopbeleid. Het houdt in dat mensen die geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben, ofwel geen ingezetenen, niet worden toegelaten tot coffeeshops.

In deze rechtszaak voerde de verdediging aan dat dit beleid discriminerend is en daarom in strijd is met het recht van de Europese Unie.

De Hoge Raad oordeelt dat deze vorm van discriminatie mag. Het gaat om maatregelen die zijn bedoeld om het drugtoerisme te bestrijden en de overlast te verminderen, die daarmee gepaard. De Hoge Raad overweegt vervolgens dat er geen andere maatregelen zijn om dit doel te bereiken. Daarom is het beleid niet in strijd met het discriminatieverbod, zo oordeelt de Hoge Raad.

Wat heeft dit met mensenrechten te maken?

Bij het coffeeshopbeleid wordt als criterium gebruikt 'de woon- en verblijfplaats' van de potentiele klant. Dit criterium treft vooral mensen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Met dit beleid maken coffeeshops dus onderscheid op grond van nationaliteit.

Het recht van de Europese Unie verbiedt het maken van onderscheid op grond van nationaliteit. Dit staat in artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Het discriminatieverbod op het gebied van het vrij verrichten van diensten is nader uitgewerkt in artikel 56 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Het discriminatieverbod is niet absoluut. Discriminatie op grond van nationaliteit is niet verboden als er een goede rechtvaardiging voor is. De Hoge Raad heeft nu dus geoordeeld dat het onderscheid dat wordt gemaakt bij het coffeeshopbeleid gerechtvaardigd is.

In de media

Datum

Titel artikel Bron

29-09-2015

Drugsverbod buitenlanders is geen discriminatie NOS
29-09-2015 'Drugsverbod voor buitenlanders geen discriminatie' Volkskrant

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?