Toegelicht

Stakingsrecht van politie niet beperkt

14 september 2015 - Laatste update 22 juni 2020

Op 3 september 2015 oordeelt de rechter in kort geding dat de politie het recht heeft om te staken bij het geven van de bijstand aan deurwaarders.

 

Wat speelt er?

De politiebonden voeren al enkele maanden actie over de totstandkoming van een nieuwe cao voor de politie. Op 31 augustus 2015 breiden zij de lopende actie “Geen spoed, geen politie” uit met het staken van de begeleiding van gerechtsdeurwaarders. In kort geding hebben de Staat en de Koninklijke Beroepsorganisaties van Gerechtsdeurwaarders (KGvB) vervolgens geëist dat de politie de uitbreiding van hun acties moest stopzetten.

Bij sommige werkzaamheden hebben deurwaarders bijstand van politie nodig; bijvoorbeeld bij het binnentreden in een woning bij een ontruiming of een gijzeling. Het gevolg van de staking is dat de deurwaarders deze werkzaamheden op dit moment niet meer kunnen uitvoeren. Hierdoor kunnen zij rechtelijke uitspraken niet uitvoeren, wat een inbreuk is op een fundamentele grondrecht.

Ondanks de negatieve gevolgen van de staking van de politie, oordeelt de voorzieningenrechter dat er onvoldoende noodzaak is om het stakingsrecht van de politie te beperken. De rechter wijst de vordering van de Staat en de deurwaarders dus af. De politie mag staken bij het geven van bijstand aan deurwaarders.

Wat heeft dit met mensenrechten te maken?

Het recht voor werknemers om collectief actie te voeren om hun belangen te verdedigen is een mensenrecht. Dit recht omvat ook het recht om te staken. Dit staat in artikel 6 van het Europees Sociaal Handvest. Het recht op collectieve actie is ook onderdeel van het recht op vakvereniging dat is vastgelegd in artikel 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Het recht op het voeren van collectieve actie is niet absoluut. Een rechte kan dit beperken als er een dringende maatschappelijke noodzaak is. Er moet steeds een belangenafweging worden gemaakt. Het belang van het doel van de staking moeten worden afgewogen tegen de schade die de staking veroorzaakt. In het geval van de politiestaking bij de ondersteuning van deurwaarders, komt de rechter tot de conclusie dat er onvoldoende maatschappelijke noodzaak is om het stakingsrecht te beperken.

Uitspraak hoger beroep

De Staat en de koninklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders zijn tegen de uitspraak van de voorieningenrechter in hoger beroep gegaan. Op 22 september 2015 heeft het gerechtshof Den Haag de uitspraak van de voorzieningenrechter bekrachtigd.

 

Verder lezen

Datum

Titel artikel Bron
08-09-2015 Van der Steur in beroep om politieactie deurwaarders AD.nl
02-09-2015 Deurwaarders zwaar getroffen door politieactie NU.nl

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?