Toegelicht

Studerende moeders

30 september 2014 - Laatste update 22 juni 2020

In Nederland zijn steeds meer studenten, vooral vrouwen, die hun studie combineren met het zorgen voor kinderen. Opleidingen houden niet altijd rekening met hen.

 

Wat speelt er?

Nederland telt steeds meer studenten, vooral vrouwen, met kinderen. Er zijn ongeveer 8000 studerende moeders die er alleen voorstaan. Jonge moeders tot 27 jaar hebben sinds 2013 niet zonder meer recht op een uitkering. Zij worden gestimuleerd, en in bepaalde gevallen verplicht, om naar school te gaan. Scholen houden niet altijd rekening met de combinatie van studie en gezin. Zo krijgen zwangere vrouwen geen verlof van hun studie en sluiten studieroosters niet altijd aan bij de kinderopvangmogelijkheden. Sommige moeders missen verplichte lessen vanwege een ziek kind en lopen hierdoor vertraging op of stoppen met hun opleiding. Dat bekent dat ze met een studieschuld blijven zitten. In Nederland bestaat geen landelijk beleid hoe om te gaan met studerende moeders. Het beleid verschilt daarom per opleiding. Naar aanleiding van een brief van Stichting Steunpunt Studerende Moeders besteedde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onlangs aandacht aan de knelpunten van jonge moeders die een opleiding volgen. Het ministerie werkt aan een informatiefolder het volgen een opleiding volgen of studeren met een kind.

Mensenrechten

Gelijke behandeling

Het is niet toegestaan om vrouwen anders te behandelen vanwege zwangerschap of (jong) moederschap. Niet op het werk, maar ook niet bij de studie. Dit is vastgelegd in de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Dat betekent dat opleidingen (MBO, HBO, universiteit) vrouwen niet mogen discrimineren vanwege hun zwangerschap, aan zwangerschap gerelateerde ziekten en zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Recht op onderwijs

Artikel 2 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) legt het recht op onderwijs vast. Het CEDAW-Comité bepaalde op basis van het Vrouwenverdrag dat onderwijsinstellingen alle belemmeringen moeten wegnemen in de scholing van zwangere adolescenten en jonge moeders. Hierbij gaat het ook om toegankelijke voorzieningen voor kinderopvang. Jonge moeders die verantwoordelijk zijn voor de verzorging van hun kinderen moeten worden aangemoedigd om hun opleiding af te ronden. Het Europese Parlement nam in 2007 een resolutie aan waarin maatregelen staan om gezin en studies beter met elkaar te combineren. De lidstaten worden onder meer aangespoord om beleidsmaatregelen te bevorderen die het combineren van studies, opleiding en gezin vergemakkelijken.

Wat doet het College?

Onderwijs speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van jongeren en (jong)volwassenen. Kennis en vaardigheden creëren kansen voor vrouwen om zich te ontwikkelen op een manier die bij hen past en bevordert iemands autonomie. Het is de belangrijke stap naar werk en inkomen en dus om deel te nemen aan de samenleving. Dat er een toenemende behoefte bestaat aan het combineren van (praktijk)onderwijs en zorg constateerde het College al in 2004. Het College vond het wenselijk dat opleidingen een regeling treffen die het zwangere studenten en studenten met zorgtaken mogelijk maakt om hun studie met succes af te ronden. Het College concludeerde dat het ontbreken van een dergelijke regeling op gespannen voet staat met de gelijkebehandelingswetgeving. Recent oordeelde het College dat de Politieacademie een vrouw discrimineerde door de maximale studieduur voor een opleiding niet te verlengen met de periode dat zij zwangerschapsverlof heeft gehad (Oordeel 2014-72).

In de media

Datum

Titel artikel Bron
14-05-2014 Met je kind op schoot tentamens leren NOS
29-04-2014 Studie met kind lastige opgave ND
04-04-2014 Studerende moeders in actie voor gelijke onderwijskansen Nationalezorggids.nl

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?