Toegelicht

Taxi’s weigeren persoon met assistentiehond

23 mei 2016 - Laatste update 22 juni 2020

Wat speelt er?Een blinde vrouw wilde in Den Haag met de taxi naar huis. Verschillende taxi’s weigerden haar mee te nemen omdat zij een geleidehond bij zich had. Uiteindelijk heeft de politie haar naar huis gebracht. Dit is geen incident. Het komt vaker voor dat mensen worden geweigerd omdat zij een assistentiehond bij zich hebben. Niet alleen door taxi’s, maar bijvoorbeeld ook door winkels en restaurants.

 

Wat heeft dit met mensenrechten te maken?

Iedereen heeft het recht om zich vrijelijk te verplaatsen en om niet gediscrimineerd te worden. Deze rechten zijn in verschillende mensenrechtenverdragen vastgelegd. Verder staat in het VN-verdrag over de rechten van mensen met een handicap dat de overheid de toegang tot vervoer moet garanderen voor mensen met een beperking. Nederland is vanaf het najaar van 2016 aan dit verdrag gebonden. Als een taxichauffeur passagiers weigert omdat zij een assistentiehond bij zich hebben, betekent dit dat hun recht om zich vrijelijk te bewegen wordt aangetast. Bovendien is er dan sprake van discriminatie, omdat deze personen worden benadeeld ten opzichte van mensen die niet van een assistentiehond afhankelijk zijn.

Relevante regelgeving

Veel grote steden hebben een vervoerplicht voor taxi’s ingesteld. Op grond hiervan mag een chauffeur niet weigeren een passagier mee te nemen omdat die een assistentiehond bij zich heeft. Gedupeerden kunnen bij deze gemeenten en/of bij het landelijk meldpunt taxiklachten terecht.

In het najaar van 2016 wordt de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte aangepast. Daar komt in te staan dat het verboden is mensen met een beperking te discrimineren bij het aanbieden van goederen en diensten. Bijvoorbeeld door restaurants, winkels of taxi’s. Het weigeren van iemand met een beperking omdat deze persoon een assistentiehond of ander hulpmiddel heeft wordt als discriminatie aangemerkt. Weigering van een assistentiehond is alleen toegestaan als hier een hele goede reden voor is. Bijvoorbeeld als dit de veiligheid of gezondheid in gevaar brengt. Als de wet is aangepast kunnen mensen die dit soort discriminatie ervaren hun zaak aan het College voor de Rechten van de Mens of de rechter voorleggen.

In de media

12-04-2016 'Taxi's weigerden blinde vrouw mee te nemen'

12-04-2016 Blinde vrouw met hond aan lot overgelaten, politie Den Haag waarschuwt taxichauffeurs

14-04-2016 Taxi's Den Haag weigeren blinde vrouw met hond

14-04-2016 Taxi's weigeren blinde met hond: 'Drie uur wachten, heel extreem'

 

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?