Toegelicht

Zwangerschapsdiscriminatie

28 juni 2013 - Laatste update 22 juni 2020

Wat speelt er?

Onlangs riep minister Bussemaker op tot een grotere economische zelfstandigheid vrouwen. Maar hoe moet dit als werkgevers je vanwege je zwangerschap weigeren aan te nemen of je tijdelijke contract niet verlengen omdat je zwanger bent. Met andere woorden als je wordt gediscrimineerd vanwege je zwangerschap.

Uit onderzoek naar discriminatie van zwangere vrouwen van het College in 2012 blijkt dat ruim 45% van de werkende vrouwen negatieve ervaringen heeft met zwangerschap in relatie tot werk. Ook uit cijfers van het jaarverslag van het College over 2012 blijkt dat zwangerschapsdiscriminatie veel voorkomt. Het aantal uitspraken hierover is in 2012 met 60% gestegen ten opzichte van 2011 ervoor. Zwangerschapsdiscriminatie is een vrouw nadelig behandelen bij sollicitatie of in het werk vanwege haar zwangerschap, jong moederschap of kinderwens.

"Bij een beslissing over een patiƫnt zei mijn supervisor tegen mij: laten we maar niet op jouw gevoel afgaan, want jij bent net bevallen en hebt allerlei hormonen in je lichaam"

In reactie op deze cijfers benadrukte minister Bussemaker dat als de overheid wil dat vrouwen economisch zelfstandig zijn dit wel vereist dat de overheid dit ook mogelijk maakt. Zij beloofde het probleem neer te leggen bij haar collega minister Asscher.

Voorbeelden van zwangerschapsdiscriminatie?

Duidelijke voorbeelden van discriminatie zijn onder andere:

  • Contract wordt niet verlengd terwijl de baan wel beschikbaar is
  • Geen salarisverhoging door de zwangerschap
  • Niet terug kunnen in eigen functie na de bevalling
  • Verlofdagen als vakantiedagen moeten opnemen of voor bezoek van arts/verloskundige vakantiedagen opnemen.

Mensenrechten

Discriminatie van zwangere vrouwen is verboden. Dit is vastgelegd in de Algemene wet gelijke behandeling. Omdat alleen vrouwen zwanger kunnen zijn, valt het binnen de gelijkbehandelingswetgeving onder de beschermingsgrond geslacht. Daarnaast bestaat er veel internationale regelgeving waarin bepalingen staan die discriminatie van vrouwen op het werk verbieden.

Voor meer informatie

In de media

Datum

Titel artikel Bron
24-05-2013 Zwangere vrouwen steeds meer gediscrimineerd. NOS nieuws
24-05-2013 Meer zwangerschapsdiscriminatie. Radio 2 de Heer ontwaakt (VARA)
24-05-2013 Vrouwen nog altijd achtergesteld bij mannen. Nu.nl
24-05-2013 Toenemende discriminatie zwangere vrouwen. RTL nieuws
24-05-2013 Meer zwangerschapsdiscriminatie op werkvloer. Telegraaf

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?