10 december Dag van de Rechten van de Mens

10 december 2012 - Laatste update 27 januari 2016

Utrecht, 10 december 2012 - Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Het internationale thema van dit jaar is ‘My voice counts’. Voor meer informatie kijk op www.ohchr.org.

10 december Dag van de Rechten van de Mens

Ook in Nederland organiseren ieder jaar diverse organisaties activiteiten om mensenrechten onder de aandacht te brengen. De Collegeleden hebben dit jaar ervoor gekozen zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij deze activiteiten. Zo is Nicola Jägers aanwezig bij de Max van der Stoellezing in Tilburg, woont Piet van Geel de Mensenrechtenlezing van Hans Achterhuis bij aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is Domenica Ghidei bij de uitreiking van de Clara Wichmannpenning in Amsterdam. Jan Peter Loof laat zich inspireren door Dr. Albie Sachs bij ‘Sackler Distinguished Lectures on Human Rights’ op de Universiteit van Leiden en Kathalijne Buitenweg is bij de presentatie 4 weeks for freedom van Amnesty International in Amsterdam. Voorzitter Laurien Koster is vertegenwoordigd bij de Berlaymontlezing die in het teken staat van de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede en bij een lezing door Egbert Myer over mensenrechten en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de Bibliotheek in Hilversum.

Specifieke aandacht vanuit het College is er voor het belang van kennis over mensenrechten. Laurien Koster en Piet van Geel geven gastcolleges op Zadkine in Rotterdam en Inholland in Amsterdam.