Advies wetsvoorstel langdurige intensieve zorg

26 november 2013 - Laatste update 26 januari 2016

Onlangs adviseerde het College voor de Rechten van de Mens de staatssecretaris over het Wetsvoorstel Langdurige Intensieve Zorg. Deze nieuwe wet vervangt in 2015 de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en moet de kwaliteit van leven garanderen voor ouderen en gehandicapten die veel zorg nodig hebben. Iedereen in Nederland heeft het recht op de hoogst mogelijke standaard van gezondheid en daarmee op gezondheidszorg.

Advies wetsvoorstel langdurige intensieve zorg

Het College beveelt het kabinet onder meer aan om verkokering van zorg en afschuifgedrag als gevolg van de verdeling van de zorgtaken tegen te gaan. Ook moet het kabinet de keuzevrijheid inzake de woonomgeving van de verzekerde waarborgen en aanbieders van LZ-zorg verplichten hun cliënten toegang tot een cliëntenvertrouwenspersoon te bieden. Tot slot vraagt het College het kabinet in te gaan op de toepassing van de wet in Caribisch Nederland.

Momenteel ligt het wetsvoorstel bij de Raad van State voor advies. Lees het advies.