'Afspraken nodig over monitoren mensenrechtensituatie in alle lidstaten'

28 januari 2013 - Laatste update 27 januari 2016

Het Nederlands Helsinki Comité (NHC) bestaat dit jaar 25 jaar. Daarom organiseerde het NCH de conferentie ‘The Future of Human Rights in Europa’ in Den Haag op 25 januari. Het programma voor deze dag bestond uit panels, workshops, lezingen en masterclasses. Naast keynote speaker Nils Muižnieks, Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa, verzorgde ook Kathalijne Buitenweg, lid van het College voor de Rechten van de Mens, een lezing. Zij ging hierbij in op het interne mensenrechtenbeleid van de EU en op het belang van sociaal-economische rechten.

'Afspraken nodig over monitoren mensenrechtensituatie in alle lidstaten'

De lidstaten van de Europese Unie worden nauwelijks langs een mensenrechtenmeetlat gelegd. Landen wensen geen externe bemoeienis. Dus als Polen heeft meegewerkt aan CIA-gevangenissen, als Italië de media vrijheid aan banden legt of als Nederland discriminatie van vrouwen door een politieke partij accepteert, zou dat een nationale kwestie zijn. Buitenweg vindt dit niet houdbaar, gezien de intensiteit van de Europese samenwerking. De staat van de democratie en rechtstaat in ieder land, gaat ons allemaal aan. Bovendien is het moeilijk te rijmen met de grote broek die naar de rest van de wereld wordt aangetrokken. Een geloofwaardig buitenlands beleid vereist een geloofwaardig binnenlands beleid.

De Europese Unie heeft al decennia lang allerlei instrumenten ter beschikking om mensenrechten te bevorderen elders in de wereld. Handelsverdragen, diplomatie, een pot geld: het wordt ingezet voor een normatief buitenlands beleid (hoewel er terecht kritiek is dat de Europese Unie vaak inconsequent is) en laat landen als Rusland en China ongemoeid.

Het is daarom nodig dat afspraken worden gemaakt over het monitoren van de mensenrechtensituatie in alle lidstaten in brede zin.

Lees meer over het NHC en de conferentie

Meer over de collegeleden