Algemeen Overleg Ouderenzorg: College vraagt aandacht voor cliënten verpleeghuizen

14 april 2016 - Laatste update 22 april 2016

Vandaag overlegt de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over ouderenzorg. In het overleg komt onder meer de voortgangsrapportage over het programma ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ aan de orde. Het College heeft de leden van deze Commissie een brief gestuurd waarin het de aandacht vraagt voor de mensenrechten van cliënten van verpleeghuizen.

Algemeen Overleg Ouderenzorg: College vraagt aandacht voor cliënten verpleeghuizen

Het College heeft op 3 februari 2016 het rapport ‘De cliënt centraal’ gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de waardigheid van ouderen in verpleeghuizen is gebaat bij een op mensenrechten gebaseerde benadering.