Bijeenkomsten mensenrechteneducatie gestart

11 mei 2015 - Laatste update 27 januari 2016

In april 2015 is het College voor de Rechten van de Mens gestart met een leerkring voor enthousiaste scholen die meer structureel met mensenrechten op school aan de slag willen. Leerkrachten, schoolleiders en leerlingen van VO vergroten en delen hun kennis, onderzoeken en proberen uit. Hoe? Dat bepalen zij zelf. Het College en betrokken mensenrechtendeskundigen bieden kennis en procesbegeleiding, de deelnemers stellen hun eigen en gezamenlijke doelen en de strategie op om die te bereiken. Daarna gaan zij met concrete acties aan de slag.

Bijeenkomsten mensenrechteneducatie gestart

Op 1 april 2015 vond de eerste bijeenkomst plaats. Daarbij waren vertegenwoordigers van zeven scholen aanwezig, die samen met het College, Amnesty International en de Anne Frank Stichting enthousiast hebben overlegd over concrete acties die ondernomen zullen worden. Eens in de twee maanden komt de leerkring bijeen, met in oktober een inspiratiebijeenkomst. Het project loopt van maart 2015 tot de zomer van 2016.