College adviseert over het recht op een eerlijk proces

3 november 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Het recht op een eerlijk proces is een belangrijk mensenrecht. Hoewel het in meerdere mensenrechtenverdragen is opgenomen, is het niet terug te vinden in de Grondwet. Daar komt nu verandering in. Naar aanleiding van een Eerste Kamer-motie heeft de regering een conceptwetsvoorstel opgesteld waarmee het recht op een eerlijk proces een plaats krijgt in de Grondwet. Het College voor de Rechten van de Mens heeft een advies uitgebracht aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over dit voorstel.

College adviseert over het recht op een eerlijk proces

Het College onderschrijft het voorstel van de regering. Zowel de plek van het recht binnen de Grondwet als de formulering tonen het belang van het recht. Wel wijst het College erop dat het recht op een eerlijk proces niet alleen in de Grondwet, maar ook in de praktijk gegarandeerd moet zijn. Dit betekent dat het toegang tot het recht niet onnodig ingeperkt moet worden door vergaande bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand. Het College adviseerde hier eerder dit jaar al over.

Ten slotte is het College positief over het besluit van de regering om het Zevende Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens alsnog te ratificeren. In dat Protocol is het recht op een hoger beroep in strafzaken opgenomen.

Lees het advies (pdf)