College adviseert Unicef over Kinderrechtenverdrag in Caribisch Nederland

3 april 2013 - Laatste update 26 januari 2016

Vandaag publiceert het College voor de Rechten van de Mens het advies ‘Gelijke behandeling bij de toepassing van het Kinderrechtenverdrag in Caribisch Nederland’. Laurien Koster, voorzitter van het College, overhandigt het advies aan de directeur van UNICEF Nederland, Jan Bouke Wijbrandi. Het advies is geschreven op verzoek van UNICEF en is input voor hun onderzoek naar de situatie van kinderen in Caribisch Nederland.

College adviseert Unicef over Kinderrechtenverdrag in Caribisch Nederland

Het VN-Kinderrechtenverdrag geldt zowel in het Caribische (Bonaire, St. Eustatius en Saba) als in het Europese deel van Nederland. Van belang is dat de overheid het essentiële minimumniveau van kinderrechten in beide landsdelen waarborgt. Het gelijkheidsbeginsel geeft de overheid wel ruimte om kinderrechten op een verschillende manier te garanderen in de landsdelen. De overheid moet dan wel motiveren dat het om ongelijke gevallen gaat of dat er voor het verschil in aanpak een objectieve rechtvaardiging bestaat.

Het College legt in het advies uit hoe het toetsingskader van het gelijkheidsbeginsel werkt en wat dat betekent voor de realisatie van kinderrechten. Het College benadrukt het belang om ook te kijken naar de praktische effecten voor getroffen burgers, bijvoorbeeld via een ‘impact assessment’.

Het College zendt het advies ook toe aan de betrokken ministeries, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Eerste en Tweede Kamer, en het lokaal bestuur in Caribisch Nederland.

Klik hier voor het advies.