College biedt nieuwe werkvormen mensenrechteneducatie voor po en vo

20 november 2019 - Laatste update 10 augustus 2020

Al meer dan duizend docenten en schoolleiders bestelden het afgelopen jaar de gratis toolbox Mensenrechten op school. Naast de toolbox biedt het College voor de Rechten van de Mens vanaf nu twee nieuwe gratis hulpmiddelen om vorm te geven aan onderwijs over mensenrechten. De eerste bestaat uit lessen voor jonge leerlingen op de basisschool. De tweede bestaat uit twee werkvormen voor het voorgezet onderwijs, één over het recht op huisvesting en één over de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing.

Mensenrechten gelden altijd en voor iedereen. Ze zijn gebaseerd op basiswaarden als vrijheid, gelijkheid en respect voor elkaar. Door op school over mensen- en kinderrechten te leren, kunnen leerlingen deze in het dagelijks leven herkennen. Ze leren dan als het ware te kijken door een mensenrechtenbril en van daaruit te handelen. Zo leren kinderen hoe ze later als volwassenen mee kunnen doen in onze democratische rechtsstaat. Dit is niet alleen een kwestie van weten maar ook en vooral van oefenen en ervaren. 

Waarom maakt het College educatief materiaal?

Het College voor de Rechten van de Mens houdt zich bezig met mensenrechten in Nederland. Het College heeft als taak om te stimuleren dat docenten en schoolleiders aandacht hebben voor mensenrechten. Daarom biedt het aan docenten en schoolleiders drie gratis hulpmiddelen aan om de school mensenrechtenproof te maken. 

Voor de basisschool: lesmateriaal burgerschap en mensenrechten

Het College maakte samen met Kwintessens een lessenserie waarmee ook jonge kinderen aan de slag kunnen met burgerschap en mensenrechten. Door middel van kleurrijke animaties van boerderijdieren en filmpjes leren kinderen vragen te stellen bij allerlei dagelijkse situaties: waarom zou je iedereen mee laten doen? Mag iedereen naar school en wie zorgt er eigenlijk voor de school? Waarom zijn mensen- en kinderrechten belangrijk? Voor de onder-, midden- en bovenbouwdocenten staan in totaal vijftien lessen klaar.

Voor het voortgezet onderwijs: werkvormen over huisvesting en godsdienstvrijheid

Het College ontwikkelde werkvormen om leerlingen uit het voortgezet onderwijs na te laten denken over het recht op huisvesting en de vrijheid van godsdienst of levensbeschouwing. Aan de hand van persoonlijke verhalen zien leerlingen dat je ook als jongere te maken kunt krijgen met dakloosheid. In de tweede werkvorm leren leerlingen via verschillende casussen en stellingen over de vrijheid van godsdienst of levensbeschouwing en formuleren ze onderbouwde meningen over botsende grondrechten.  

Voor het primair en voortgezet onderwijs: de Toolbox

Vorig jaar lanceerde het College de toolbox Mensenrechten op school. In de toolbox vind je middelen om mensen- en kinderrechten stap voor stap vorm te geven:  vakinhoudelijk, didactisch en pedagogisch. Binnen en buiten de klas. En ook, zo mogelijk, in een schoolbrede en structurele aanpak. Die levert namelijk het meeste op. 

Meer informatie

•    Bekijk de lessen voor de basisschool
•    Bekijk de werkvormen voor het voortgezet onderwijs
•    Bekijk de toolbox Mensenrechten op school
•    Lees meer over mensenrechteneducatie