College in gesprek met het VN-Kinderrechtencomité

2 oktober 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Afgelopen week reisde het College af naar Geneve. Daar sprak het samen met onder meer de kinderombudsman, het kinderrechtencollectief en de Nederlandse Jeugdraad met de leden van het VN-Kinderrechtencomité. Het Kinderrechtencomité controleert of Nederland de kinderrechten naleeft. Het College wees het Comité op een reeks relevante punten voor Nederland, zoals niet-therapeutisch medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen, mensenrechteneducatie, bescherming van kinderrechten in Caribisch Nederland en minderjarige verdachten die via de ZSM-werkwijze het strafproces ingaan.

College in gesprek met het VN-Kinderrechtencomité

Naar aanleiding van deze sessie stelt het Kinderrechtencomité een lijst met bespreekpunten op. In juni 2015 voelt het Comité de Nederlandse regering aan de tand over de naleving van het Kinderrechtenverdrag. De uitkomst daarvan heten de ‘concluding observations’: een reeks zorgpunten en aanbevelingen. Het College maakt deze te zijner tijd in het Nederlands beschikbaar in zijn database mensenrechtenkwesties.nl.

Lees de rapportage van het College