College: kabinet heroverweeg wetsvoorstel medisch-wetenschappelijk onderzoek

12 september 2013 - Laatste update 27 januari 2016

Dit najaar behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijzing van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Het voorstel verruimt de mogelijkheden voor niet-therapeutisch medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen en wilsonbekwame meerderjarigen. In de rapportage 'Mensenrechten in Nederland 2012' en een brief aan de Tweede Kamer is het College kritisch over de verruiming en roept het kabinet en parlement op deze te heroverwegen.

College: kabinet heroverweeg wetsvoorstel medisch-wetenschappelijk onderzoek

De huidige en voorgestelde bovengrens in het wetsvoorstel geldt voor iedereen: zowel kinderen als wilsonbekwamen. Het College vindt dat hierin onderscheid gemaakt moet worden. Kinderen onder de twaalf kunnen geen goede inschatting maken van de consequenties van hun keuze. Daarom moet het kabinet vasthouden aan de huidige in de wet vastgelegde normen van verwaarloosbare risico's en minimale belasting van het kind.

Voor kinderen boven de twaalf is iets meer toelaatbaar, maar alleen als het kind zich hier goed van bewust is en uitdrukkelijk zelf aan het onderzoek wil deelnemen. Voor wilsonbekwame kinderen en wilsonbekwame meerderjarigen, denk aan dementerende ouderen, moet de huidige bovengrens gehandhaafd blijven, omdat juist zij niet weloverwogen een beslissing kunnen nemen.

Op het wetsvoorstel voor verruiming hebben D66 en VVD een amendement ingediend. Zij stellen voor de (absolute) bovengrens helemaal los te laten en daarmee nog meer ruimte te laten voor wetenschappelijk onderzoek kinderen en wilsonbekwamen. Het College is hier tegen omdat het te weinig wettelijke bescherming biedt aan kinderen en mensen die niet in staat zijn om een goede inschatting te maken van de consequenties van hun keuze.

Lees het advies