College rapporteert aan het VN-Comité tegen Foltering

30 juli 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Deze week rapporteerde het College voor de Rechten van de Mens aan het VN-Comité tegen Foltering (CAT). In deze rapportage vraagt het College aandacht voor verschillende onderwerpen, zoals het isoleren van psychiatrische patiënten, huiselijk geweld en het automatisch detineren van asielzoekers die via (lucht)havens ons land binnenkomen. Verder wijst het College op de situatie in Caribisch Nederland.

College rapporteert aan het VN-Comité tegen Foltering

Het CAT gebruikt de rapportages van het College en andere organisaties om een lijst met onderwerpen op te stellen waarover Nederland moet rapporteren. Deze lijst stelt het CAT eind 2015 vast. Op basis van dat rapport gaan het CAT en Nederland met elkaar in gesprek. Dit gebeurt iedere vijf jaar. Met deze gesprekken gaat het CAT na hoe Nederland het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling en bestraffing implementeert.

  • Lees de rapportage aan het VN-Comité tegen Foltering
  • Meer informatie over het werk van het Comité (English)