College voor de Rechten van de Mens woont 11e conferentie van de International Conference of National Human Rights Institutions (ICC) bij

15 november 2012 - Laatste update 27 januari 2016
College voor de Rechten van de Mens woont 11e conferentie van de International Conference of National Human Rights Institutions (ICC) bij

Van 5 tot 7 november heeft een afvaardiging van het College voor de Rechten van de Mens de 11e internationale conferentie van de ICC in Amman, Jordanië, bijgewoond. Het thema van de conferentie was ‘The Human Rights of Women and Girls, Gender Equality: The Role of National Human Rights Institutions’.

Verschillende mensenrechteninstituten en experts deelden hun ervaringen met dit onderwerp en wisselden voorbeelden van goed beleid met elkaar uit. De conferentie is georganiseerd door het National Centre for Human Rights of Jordan, in samenwerking met de ICC en de United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. Tot de deelnemers van de conferentie behoorden mensenrechteninstituten van alle continenten, vertegenwoordigers van internationale en regionale organisaties, NGO’s en ook landenvertegenwoordigers.

Tijdens de conferentie is ook de Amman Declaration en Programme of Action aangenomen waarin mensenrechteninstituten onder meer overeen zijn gekomen om gelijkheid tussen man en vrouw te bevorderen. Daarnaast heeft iedere regio, waaronder de Europese, ook een specifiek regionaal actieplan opgesteld. Het College voor de Rechten van de Mens heeft hier een actieve rol in gespeeld en zal zich beraden op de implementatie hiervan. Meer informatie over deze conferentie is op deze pagina na te lezen.