Discriminatie op de agenda van de Tweede Kamer

21 mei 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Vanmorgen om 10.00 uur behandelt de Tweede Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder meer het Actieplan arbeidsdiscriminatie, de kabinetsreactie op het SER-advies ‘Discriminatie werkt niet!’ en de rapportage over Nederland van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa. Het College voor de Rechten van de Mens heeft ter voorbereiding op dit debat de woordvoerders een brief gestuurd.

Discriminatie op de agenda van de Tweede Kamer

Hierin sluit het College zich aan bij het standpunt het standpunt van het kabinet dat iedere vorm van discriminatie onacceptabel is en een stevige aanpak nodig is. Het kabinet wil geen zaken meer doen met bedrijven die strafrechtelijk vervolgd zijn voor discriminatie. Het College voegt hier aan toe dat ook privaatrechtelijke vervolging aanleiding zou kunnen zijn om geen zaken te doen, evenals bedrijven die geen preventief beleid tegen discriminatie hebben. Daarnaast wijst het College op de voorbeeldfunctie van de overheid.