Geen draagmoederschap voor een homostel met kinderwens

29 januari 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Heb je als homostel met een kinderwens toegang tot alle medische technieken en behandelingen die er bestaan? Nee, zo oordeelt het College voor de Rechten van de Mens in twee uitspraken. Het kunnen stichten van een gezin is een belangrijk mensenrecht. Dat betekent echter niet dat medische instellingen alle behandelingen die daaraan kunnen bijdragen, moeten aanbieden. Ook niet als de techniek wel bestaat.

Geen draagmoederschap voor een homostel met kinderwens

In de zaken tegen het VU medisch centrum en de Geertgenkliniek wilde een homostel met de hulp van twee vriendinnen gebruik maken van hoogtechnologisch draagmoederschap. De bedoeling was dat de eicel van de ene vriendin bevrucht zou worden met het zaad van één van de vaders. Dit embryo zou vervolgens geplaatst worden in de baarmoeder van de andere vriendin. Het stel heeft zowel het VU medisch centrum als de Geertgenkliniek gevraagd om hen hiermee te helpen. Maar beiden instellingen hebben het verzoek geweigerd.

VU medisch centrum biedt hoogtechnologisch draagmoederschap alleen aan als zowel de eicel als het zaad afkomstig is van de wensouders. Dit vloeit voort uit de Richtlijn hoogtechnologisch draagmoederschap van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Ook moet er een medische noodzaak zijn. De Geertgenkliniek beperkt zich tot IVF behandelingen. Draagmoederschap past het enkel toe bij lesbische stellen. De ene vrouw krijgt dan een IVF-behandeling, waarbij het embryo tot stand is gekomen met de eicel van haar partner. Draagmoederschap zoals de twee mannen dat willen, vereist veel meer begeleiding van de draagmoeder. En dat is een dienst die de Geertgenkliniek niet levert.

De gelijkebehandelingswetgeving verplicht niet tot het uitbreiden van de dienstverlening of om die in te richten in de door de mannen gewenste vorm. Dat betekent dat beide instellingen niet op de wens van de mannen hoeven in te gaan. Maar het feit dat de techniek nu niet voor dit homostel beschikbaar is betekent uiteraard niet dat dit in de toekomst ook uitgesloten is. Er is een Staatscommissie herijking ouderschap ingesteld, die zich buigt over vraagstukken rond onder meer draagmoederschap. Ook zou het goed zijn als de NVOG actief de Richtlijn technologisch draagmoederschap blijft evalueren.

Lees de samenvatting en het oordeel (2015-6)

Lees de samenvatting en het oordeel (2015-7)