Goed nieuws voor (net) meerderjarige vluchtelingen!

10 juni 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Ook meerderjarige kinderen komen voortaan makkelijker in aanmerking voor gezinshereniging. Dat schrijft staatssecretaris Dijkhoff aan de Tweede Kamer. Het College is erg blij met dit nieuws. Hiermee voorkomt de staatssecretaris schrijnende situaties waarin (net) meerderjarige kinderen van vluchtelingen moeten achterblijven in een onveilige omgeving terwijl de rest van het gezin veilig in Nederland is. Ook voldoet de staatssecretaris hiermee aan de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn waarin staat dat alle persoonlijke feiten en omstandigheden van het gezin moeten worden betrokken bij de beoordeling van aanvragen voor gezinshereniging.

Goed nieuws voor (net) meerderjarige vluchtelingen!

In januari van dit jaar berichtte het College nog dat Nederland ernstig tekort schoot bij de gezinshereniging van gevluchte Syriërs. Alleenstaande meerderjarige kinderen die nog in Syrië zijn, konden niet naar hun ouders in Nederland. En dat terwijl hun familie, waar zij tot voor de vlucht onlosmakelijk deel van uitmaakten, het belangrijkste vangnet is. De nood was en is bijzonder hoog voor jonge vrouwen die in Syrië of in de opvangkampen alleen achterblijven. Zij hebben nooit zelfstandig gewoond en lopen een reëel gevaar op seksueel geweld of een gedwongen huwelijk. Het College riep de staatssecretaris op om per direct de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn juist uit te voeren. De kwestie is tijdens het overleg in de Tweede Kamer op 14 januari 2015 besproken.