Het College voor de Rechten van de Mens bestaat vijf jaar

30 september 2017 - Laatste update 30 september 2017

Het College voor de Rechten van de Mens bestaat op 1 oktober 2017 vijf jaar. Sinds 2012 beschikt Nederland over een onafhankelijk instituut dat de wettelijke taak heeft mensenrechten te bewaken, overheden te adviseren, onderzoek te doen, oordelen uit te spreken en het bewustzijn van mensenrechten in Nederland te bevorderen, zodat ze gerespecteerd en nageleefd worden. Er is veel bereikt de afgelopen vijf jaar, maar er is natuurlijk ook nog werk te verzetten.

Het College voor de Rechten van de Mens bestaat vijf jaar

Opbrengsten

De bekendheid van het College is de laatste jaren flink toegenomen. Het instituut heeft laten zien dat het in staat is op een toegankelijke manier het belang van mensenrechten in Nederland duidelijk te maken. Het College zoekt constant naar aansprekende manieren om mensenrechten-thema’s te beschrijven. Sinds de oprichting van het College zijn er vijf Jaarrapportages Mensenrechten verschenen. Hierin wordt de stand van de mensenrechten in Nederland getoetst. De eerste rapportages waren breed opgezet, maar voor de laatste is gekozen voor één specifiek thema: armoede. In deze rapportage laat het College zien hoe armoede en mensenrechten met elkaar samenhangen.

Daarnaast is de front office uitgegroeid tot het kloppend hart van de organisatie. Bij de frotoffice komen alle belletjes en mailtjes binnen. Veel telefoontjes gaan over discriminatie, maar ook over jeugdzorg, armoede, rechtsbijstand. In vijf jaar tijd kreeg het College bijna 14.500 vragen en meldingen binnen. Door de front office weet de organisatie wat er speelt in de samenleving.

Oordelen, onderzoeken en adviezen

Het College sprak in totaal 750 oordelen uit in discriminatiezaken. In ongeveer 75 procent van de gevallen namen de verweerders maatregelen als bleek dat er was gediscrimineerd. Bijvoorbeeld boden zij hun excuses aan of organiseerden zij een training voor hun organisatie om discriminatie in de toekomst te voorkomen.

Ook verrichtte het College vanaf zijn oprichting 17 onderzoeken, onder meer naar de naleving van mensenrechten in verpleeghuizen en de onderbouwing van rechters om verdachten van misdrijven in voorlopige hechtenis te plaatsen. Het College bracht 58 adviezen uit aan het Kabinet en andere overheidsinstanties. Ook informeerde het College het parlement in 64 brieven over verschillende belangrijke onderwerpen en ontwikkelingen op het gebied van mensenrechten. Het College voerde verschillende publiekscampagnes om mensen bewust te maken van hun mensenrechten en problemen aan te kaarten, zoals zwangerschapsdiscriminatie, de ontoegankelijkheid van het openbaar vervoer en de verkiezingen voor mensen met een beperking.

Felicitatiekaarten 5 jaar College

Het College viert zijn vijfjarig bestaan onder meer met een landelijke kaartenactie. De felicitatiekaarten verwijzen met behulp van bekende songteksten naar verschillende mensenrechten. Ze zijn bijvoorbeeld te versturen naar iemand die jarig is, een nieuwe baan heeft of net is verhuisd. Het College wil op deze manier mensenrechten onder de aandacht brengen van een breed publiek. De kaartensets worden in zeven Nederlandse steden uitgedeeld. Ze zijn ook online te versturen.

Verstuur een e-card!