Jaarverslag College voor de Rechten van de Mens 2012

24 mei 2013 - Laatste update 27 januari 2016

Het College voor de Rechten van de Mens presenteert vandaag zijn jaarverslag over 2012. Een opvallende ontwikkeling in 2012 is een stijging van het aantal zaken over zwangerschapsdiscriminatie met bijna 60%. Bovendien kreeg het College inzicht in de ontstellende omvang van zwangerschapsdiscriminatie. Jaarlijks ervaren ruim 65000 vrouwen discriminatie vanwege hun zwangerschap of jong moederschap. Oktober 2012 opende het College voor de Rechten van de Mens zijn deuren en ging het werk van de Commissie Gelijke Behandeling over naar de nieuwe organisatie.

Jaarverslag College voor de Rechten van de Mens 2012

Laurien Koster, voorzitter: ‘Het College voor de Rechten van de Mens is een nieuwe organisatie waarin gelijke behandeling en mensenrechten een geïntegreerd werkterrein is. Zowel nationaal als internationaal.’ In 2012 legde Nederland voor de tweede keer examen af bij de Verenigde Naties, de zogeheten Universal Periodic Review. Het College lichtte in de aanloop naar het examen de andere landen voor de mensenrechtensituatie in Nederland en bracht samen met de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en het College bescherming persoonsgegevens zorgpunten onder de aandacht van de VN.

Discriminatiecijfers

In 2012 beantwoordde het College 1281 vragen, ontving het 634 verzoeken om een oordeel en deed het 212 uitspraken. Bij de uitspraken waren geslacht (21%), handicap/chronische ziekte (18%) en leeftijd (16%) de drie meest voorkomende discriminatiegronden. In 63% van de uitspraken constateerde het College verboden onderscheid op een of meerdere discriminatiegronden. Een stijging van 7% ten opzichten van 2011. In 70% van deze zaken nam de discriminerende partij maatregelen om de discriminatie ongedaan te maken of in de toekomst te voorkomen. Een lichte verbetering ten opzichte van 2011.

Vrouwenrechten

Gelijke rechten voor vrouwen in Nederland is nog altijd geen werkelijkheid. Het aantal uitspraken over de discriminatiegrond geslacht steeg en is er een flinke stijging van het aantal uitspraken over zwangerschapsdiscriminatie (60%). Ook presenteerde het College een groot onderzoek naar zwangerschapsdiscriminatie in het NCRV programma ‘Altijd Wat’. Uit het onderzoek bleek dat bijna de helft van de werkende moeders op de arbeidsmarkt een ervaring heeft rond hun zwangerschap die wijst op discriminatie. Zo werd bij meer dan een derde (38%) van de zwangere vrouwen die op het punt stond een contract te tekenen, het contract gewijzigd of ging het niet door. Het behouden van werk is belangrijk voor de economische zelfstandigheid en carrière van vrouwen.

Lees het volledige jaarverslag

Print het jaarverslag

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Marysha Molthoff perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 – 48 13 00 42, e-mail m.molthoff@mensenrechten.nl, mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is het nationale mensenrechteninstituut, een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.