Kamer onderschrijft belang van mensenrechten

11 april 2014 - Laatste update 27 januari 2016

10 april vond in de Tweede Kamer het eerste Algemeen Overleg over mensenrechten in Nederland. Zo jong als dat het College voor de Rechten van de Mens is, des te mooier zijn de woorden van lof en waardering door zowel de Kamerleden als het kabinet.

Kamer onderschrijft belang van mensenrechten

Het College is verheugd om te zien dat het belang van mensenrechten aan beide zijden zeer breed wordt gedragen. Vele onderwerpen werden besproken waar het College zich met toewijding mee bezighoudt, zoals mensenrechteneducatie, grondrechten, bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, het ondertekenen van het gehandicaptenverdrag (ratificatie van het CRPD), internationale aanbevelingen, mensenrechten in verhouding tot de decentralisaties en vreemdelingenkinderen in detentie.

Het College is blij dat deze onderwerpen ook zo duidelijk op de agenda staan bij de overheid en het parlement. Verschillende partijen gaven aan dat er meer actie moet worden ondernomen. Het College deelt deze mening. In Nederland gaat het natuurlijk goed met mensenrechten, maar het kan nog beter. Want zoals de heer Schouw van D66 het verwoordde: ‘In Nederland moet het gewoon helemaal goed zijn.’