Mensenrechten in het kerncurriculum

25 januari 2016 - Laatste update 17 maart 2016

College verheugd over advies nieuw onderwijscurriculum. De betekenis van mensenrechten en kinderrechten voor het dagelijks (samen) leven dient onderdeel te zijn van het kerncurriculum voor het primair en voortgezet onderwijs. Dat advies heeft het Platform Onderwijs2032 op 23 januari aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) meegegeven. Als onderdeel van burgerschap moet het tot de vaste kern van het onderwijs horen, waar scholen verplicht aandacht aan besteden.

Mensenrechten in het kerncurriculum

Visie op toekomstgericht onderwijs

In zijn eindadvies beschrijft het Platform zijn visie op toekomstgericht onderwijs en de vernieuwingen die daartoe nodig zijn. Er zal een vaste basis aan iedere leerling geboden moeten worden plus een keuzedeel waarbinnen ruimte is voor verbreding en verdieping. In zijn reactie op het advies geeft de staatssecretaris aan het advies te omarmen en met de aanbevelingen aan de slag te gaan. Hij zal daartoe snel een onafhankelijk ontwerpteam formeren, bestaande uit leraren, schoolleiders en wetenschappers. Dit ontwerpteam zal de opdracht krijgen voor eind 2016 een integraal ontwerp te maken van het nieuwe curriculum. Naast dit team worden er ook ‘leerlabs’ ingericht met leraren, scholen en andere relevante maatschappelijke partijen. Begin 2017 wordt gestart met de uitwerking van het ontwerp naar concrete, vernieuwde onderwijsdoelen. Het streven is dat in de loop van 2017 de voorbereiding van de realisatiefase start.

Advies College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is verheugd over dit advies en meent dat leerlingen hiermee inderdaad als goed toegeruste burgers aan de samenleving kunnen gaan deelnemen. Het College heeft het Platform Onderwijs2032 geadviseerd om mensenrechten in het kerncurriculum op te nemen. Het College neemt zich voor ook bij te dragen aan de ontwerpfase van het nieuwe onderwijscurriculum.

Lees meer: