Nieuwe impuls aanpak geweld tegen vrouwen

5 november 2014 - Laatste update 14 augustus 2020

Op 3 november organiseerde het College voor de Rechten van de Mens een symposium over de aanpak van geweld tegen vrouwen. Aanleiding voor het symposium is het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul). Nederland tekende het Verdrag van Istanbul in 2012 en het wetsvoorstel ter goedkeuring en uitvoering van het Verdrag zijn nu in behandeling bij de Tweede Kamer.

 

Laurien Koster, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, haalde in haar speech de conclusie van Atria uit het onderzoek van het Europese Fundamental Rights Agency (FRA) aan: 'De onveiligste plek voor vrouwen en meisjes is thuis. Niet de vreemde man in de bosjes, maar de vader, de echtgenoot, de oom, de huisvriend vormt de grootste bedreiging voor vrouwen en meisjes.' Geweld tegen vrouwen is een schending van de mensenrechten van vrouwen en tast onder meer het recht op lichamelijke integriteit, op leven, op gezondheid, om veilig te wonen en op veiligheid in de privésfeer aan. Geweld tegen vrouwen vormt ook een blokkade in de verwezenlijking van burgerlijke, politieke, sociale economische en culturele rechten.

Renée Römkens, directeur-bestuurder van Atria, ging verder in op het FRA onderzoek naar geweld tegen vrouwen in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat 45 procent van de vrouwen ooit te maken heeft gehad met geweld door een partner, non-partner of onbekende.

Margreet de Boer, Projects on Women’s Rights, presenteerde de genderscan die zij samen met Regioplan in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft uitgevoerd. Een gendersensitieve aanpak onderkent en adresseert de genderaspecten in de factoren die een rol spelen in het ontstaan of in stand houden van huiselijk geweld. Artikel 6 van het Verdrag van Istanbul verplicht verdragspartijen om een gendersensitieve aanpak te hanteren bij de aanpak van geweld tegen vrouwen.

De deelnemers aan het symposium gingen na afloop van de presentaties en in de workshops met elkaar in gesprek over de huidige aanpak, knelpunten en mogelijk oplossingen zoals mensenrechteneducatie. De rol van de rijksoverheid en gemeenten bij de implementatie van het Verdrag van Istanbul en geweld tegen vrouwen in internationaal perspectief werden ook in de workshops besproken. Bekijk het verslag van het symposium en de aanbevelingen.

Lees verder

Speech Laurien Koster

Speech Renée Römkens

Speech Margreet de Boer

Workshops/presentaties

De gevolgen van het verdrag voor de aanpak van geweld tegen vrouwen’ door Margreet de Boer en Hanna Harthoorn

Geweld tegen vrouwen in internationaal perspectief’ door Ineke Boerefijn

'Wat de EU en lidstaten met het FRA-rapport kunnen doen' door Dennis van der Veur

'Preventie op lokaal niveau' door Saskia Daru

'Een aanpak gericht op slachtoffers van geweld' door Bert Groen

Achtergondinformatie workshops

Het onderzoek 'Geweld tegen vrouwen. Europese onderzoeksgegevens in Nederlandse context' treft u op de website van Atria.

De genderscan van Projects on Women's Rights en Regioplan treft u op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie over het onderzoek van het Fundamental Rights Agency (FRA).

Meer informatie over het College BAAT mensenrechtenkader voor gemeenten.

Op de foto v.l.n.r.: Laurien Koster (College voor de Rechten van de Mens, voorzitter ), Renée Römkes (Atria, directeur), Margreet de Boer (Projects on Women's Rights, directeur) en Carina van Eck (College voor de Rechten van de Mens, dagvoorzitter).