Nieuwe vacatures bij het College voor de Rechten van de Mens

12 november 2012 - Laatste update 27 januari 2016

Bij het College van de Rechten van de Mens zijn op dit moment nieuwe vacatures beschikbaar. Deze zijn te vinden op de vacaturesectie van deze website.

Nieuwe vacatures bij het College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens heeft de belangrijke taak om mensenrechten onder de aandacht te brengen en te houden bij alle Nederlanders en om de bescherming en de naleving van die rechten in Nederland te bevorderen. Als onafhankelijk mensenrechteninstituut zet het College zich in om de bewustwording van de mensenrechten te vergroten. Het College richt zich op burgers, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, de politiek en kwetsbare groepen wiens stem anders niet wordt gehoord. Dit doet zij onder andere door voorlichting, onderzoek en advies en het geven van individuele oordelen in discriminatiezaken.

Als organisatie hechten we er veel waarde aan om een divers samengestelde organisatie te zijn, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke / culturele / levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines. Dat betekent dat er veel ruimte is voor individuele verschillen tussen mensen, naast kernwaarden die we delen. Wij stimuleren onze medewerkers om in verschillende netwerken te participeren zodat zij hun blik verruimen en voeling hebben met diverse groepen in de samenleving.