Nog te veel kiesdrempels voor mensen met beperking

24 maart 2017 - Laatste update 23 juni 2017

Mensen met een beperking ervaren nog steeds problemen bij het uitbrengen van hun stem. Dat blijkt uit de meldingen die het College voor de Rechten van de Mens ontving via het Meldpunt Onbeperkt Stemmen. In totaal kwamen er 110 meldingen binnen over de toegankelijkheid van de verkiezingen. De meldingen zijn een signaal dat Nederland nog niet voldoet aan het VN-verdrag handicap. Het College streeft er naar dat de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 volledig toegankelijk zijn voor iedereen.

Nog te veel kiesdrempels voor mensen met beperking

Het meest genoemde obstakel is het stembiljet. Mensen met een verstandelijke, lichamelijke of visuele beperking noemen het biljet te groot, te moeilijk opvouwbaar of onleesbaar vanwege de kleine letters. Mensen in een rolstoel of scootmobiel hadden vooral problemen met de toegang tot het stemlokaal en stemhokje. Zo waren bijvoorbeeld de toegangsdeuren te zwaar, was het stemhokje te klein, was de ketting aan het potlood te kort of was het schrijfplankje te hoog of te ondiep.

Hulp in het stemhokje

Veel meldingen gaan ook over de hulp in het stemhokje die nodig is voor mensen die blind of slechtziend zijn. Een aantal melders vraagt om de terugkeer van de stemcomputer, omdat zij graag zelfstandig willen stemmen. Zelfstandig stemmen is het uitgangspunt van het VN-verdrag handicap. In tegenstelling tot mensen met een lichamelijke beperking, mogen mensen met een verstandelijke beperking geen hulp krijgen in het stemhokje. Mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders melden dat hierdoor veel van hen niet zijn gaan stemmen. Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College: "Het College pleit ervoor de Nederlandse wet in overeenstemming te brengen met het VN-verdrag handicap, dat stemhulp ook toestaat voor mensen met een verstandelijke beperking".

Stembureaumedewerkers

In een aantal gevallen blijken medewerkers van stembureaus niet goed op de hoogte van de regels voor het stemmen door mensen met een beperking. Zo zijn er situaties gemeld waarin medewerkers niet wisten dat mensen met een lichamelijke of visuele beperking hulp mogen krijgen in het stemhokje en zelf mogen kiezen wie hen helpt. Andere melders zijn juist positief over stembureaumedewerkers en prijzen hun behulpzaamheid.

Onderzoek en aanbevelingen

Om een beter beeld te krijgen van de omvang van de problemen die mensen met een beperking ervaren bij het stemmen, laat het College momenteel uitgebreid onderzoek doen onder deze groep. Op basis van de resultaten van het onderzoek en het Meldpunt Onbeperkt Stemmen stelt het College aanbevelingen op voor verbetering van de toegankelijkheid van de verkiezingen.