Ook mensen met intersekse beschermd tegen discriminatie

7 juli 2014 - Laatste update 14 augustus 2020

Zo’n 80.000 mensen in Nederland hebben een vorm van intersekse. Dit betekent dat bij de geboorte niet direct duidelijk is wat iemands geslacht is. Of dat de geslachtsontwikkeling anders verloopt dan verwacht. Vandaag doet het College voor de Rechten van de Mens voor het eerst uitspraak in een zaak aangespannen door een vrouw met een intersekse conditie. Het College oordeelt dat ook personen met intersekse beschermd worden door de gelijkebehandelingswetgeving. Organisaties zoals zorgverzekeraars moeten hiermee rekening houden bij het vaststellen van vergoedingen van bepaalde behandelingen.

 

De vrouw stelt dat UnivéZorg haar discrimineert, omdat de verzekeraar het verwijderen van haar gezichtsbeharing niet vergoedt. Univé vergoedt alleen bij transseksuelen het verwijderen van gezichtsbeharing op voorwaarde dat er echt sprake is van overmatige haargroei. In dit geval beoordeelde de verzekeraar de vrouw uiteindelijk op dezelfde wijze als een transseksueel. Daarom is er geen sprake van discriminatie. Omdat de gezichtsbeharing volgens Univé niet overmatig is komt de vrouw niet in aanmerking voor een vergoeding.

Het is belangrijk dat alle zorgverzekeraars mensen met een intersekse conditie op de juiste manier beoordelen. Daarom brengt het College de uitspraak onder de aandacht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de zorgverzekeraars.

Lees de samenvatting en het oordeel (2014-78)

Wat is intersekse?

Intersekse kan te maken hebben met chromosoomvariaties, de anatomie of de geslachtsklieren. De norm voor ‘man’ is XY-chromosomen, penis, testes, testosteron en een bepaalde lichaamsbouw, terwijl de norm voor ‘vrouw’ uitgaat van XX-chromosomen, vagina, eierstokken en baarmoeder, oestrogeen en een andere lichaamsbouw. Toch worden er meisjes geboren met XY-chromosomen en jongens met XX-chromosomen. Of jongetjes met een vagina en meisjes met een clitoris die zo groot is, dat net zo goed van een kleine penis kan worden gesproken. Sommige mensen worden geopereerd aan de geslachtsorganen of krijgen een hormoonbehandeling. Anderen krijgen nooit te maken met een medische behandeling. Personen met een vorm van intersekse voelen zich bijna altijd man of vrouw.

In de Rapportage Mensenrechten in Nederland 2013 benadrukt het College het belang van aandacht voor de sociale gevolgen van leven met een intersekse conditie. In onderzoek naar de problemen waar mensen met intersekse tegenaan lopen moeten mensenrechten, waaronder discriminatie, een prominentere plek hebben.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.