Oproep Europese mensenrechteninstituten: bescherm mensenlevens bootvluchtelingen

23 april 2015 - Laatste update 22 april 2016

Mensenlevens moeten voorop staan bij het voorkomen van rampen met vluchtelingen op de Middellandse zee. Dat stellen alle Europese nationale mensenrechteninstituten (ENNHRI) in een gezamenlijke verklaring aan de Europese Unie. Steeds meer vluchtelingen sterven een gruwelijke verdrinkingsdood op de Middellandse zee. Dit leidt in Nederland en Europa tot veel verontwaardiging. Afgelopen maandag presenteerde de EU een 10-stappenplan, dat donderdag 23 april tijdens een speciale EU-top in Brussel besproken wordt. De zorgen over uitgangspunten van het stappenplan leidde ertoe dat de ENNHRI een gezamenlijke verklaring opstelden, waarin zij oproepen tot spoedige maatregelen waarin de veiligheid en bescherming van mensenlevens prioriteit heeft.

Oproep Europese mensenrechteninstituten: bescherm mensenlevens bootvluchtelingen

Volgens ENNHRI is het stappenplan een stap in de goede richting, maar het uitgangspunt is nog altijd niet het beschermen van mensenlevens. ENNHRI vindt dat er nu teveel aandacht uitgaat naar grenscontrole en naar het bestrijden van mensensmokkel. Hoewel dit laatste een groot probleem is, is mensensmokkel het gevolg van het feit dat migreren naar Europa illegaal is. Hierdoor moeten vluchtelingen zich wenden tot smokkelaars en risicovolle reisroutes. De prioriteit moet liggen in het beschermen van mensenlevens. Alleen dan worden rampen voorkomen en zal de uitbuiting door mensensmokkelaars verminderen.

The European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI)

ENHHRI bestaat momenteel uit 41 Europese nationale mensenrechteninstituten, waaronder het College voor de Rechten van de Mens. ENNHRI geeft voorlichting over en het beschermen van mensenrechten in Europa.

Lees meer over ENNHRI