Plan implementatie VN-verdrag handicap

2 juli 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Op 12 juni heeft Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), een voorlopig plan van aanpak voor de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aan de Tweede Kamer gestuurd. Op dit plan heeft het College voor de Rechten van de Mens enkele aanvullende punten, die onder de aandacht zijn gebracht bij de vaste Tweede Kamercommissie van VWS. Zo zijn er onder meer vragen over het instellen van het bestuurlijk overleg en doet het College een beroep op de Tweede Kamer om de regering te vragen concrete afspraken te maken met gemeenten.

Plan implementatie VN-verdrag handicap