Plan loondispensatie van tafel

7 september 2018 - Laatste update 11 oktober 2018

Het College is blij dat het plan voor loondispensatie van tafel is. Het kabinet heeft besloten dat dit plan uit het regeerakkoord niet uitvoerbaar is.

 

straatbeeld: mensen die de tram ingaan

In het voorstel van het kabinet zouden werkgevers alleen het loon betalen voor de productiviteit van een werknemer. Werknemers met een beperking moesten volgens het plan een aanvullende uitkering aanvragen om een inkomen ter hoogte van het wettelijk minimumloon te krijgen. De afgelopen maanden heeft het College gesprekken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en diverse organisaties gevoerd waarin de onwenselijkheid van het plan ter sprake kwam.

Mensenrechten in het geding

Volgens het College betekende het voorstel een achteruitgang in rechten voor mensen met een beperking. Mensen met een verminderde arbeidsproductiviteit zouden minder pensioen kunnen opbouwen. Ook zouden zij minder dan het minimumloon verdienen en minder aanspraak kunnen doen op werknemersverzekeringen als de WW. Daarmee kwam het gelijkheidsbeginsel in het geding.

Landelijk protest

Het plan leidde ook landelijk tot verschillende protestacties. Bijvoorbeeld die van Noortje van Lith. Zij schreef een oproep aan premier Rutte die duizenden keren werd gedeeld. De actiegroep Wij staan op! demonstreerde in de Tweede Kamer.

Volwaardig meedoen op de arbeidsmarkt

Op dit moment doen mensen met beperking niet volwaardig mee op de arbeidsmarkt. Zo zijn de baankansen klein voor mensen die voorheen in de sociale werkvoorziening werkten. Deze groep is bijvoorbeeld vaker dan voorheen afhankelijk van een uitkering. Het College, dat toezichthouder is op het VN-Verdrag handicap, blijft zich inzetten voor het recht op arbeid en gelijkwaardige beloning voor mensen met een beperking.