Raad van Europa bezoekt College

22 maart 2013 - Laatste update 26 januari 2016

Op 21 maart was het Adviescomité bij het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden op bezoek bij het College voor de Rechten van de Mens. Dit comité bestaat uit een aantal onafhankelijke experts, die de situatie van nationale minderheden monitoren in de lidstaten van de Raad van Europa.

Raad van Europa bezoekt College

Zij praatten over de implementatie van het Kaderverdrag in Nederland. Op dit moment zijn de Friezen de enige officieel erkende nationale minderheid in Nederland. Het verdrag bevat echter ook een bepaling over verdraagzaamheid en wederzijds respect, dat zich niet beperkt tot nationale minderheden. Het overleg ging dan ook in op maatregelen die genomen zijn voor andere minderheden dan de Friezen.

Er is gesproken over de taken, financiën en onafhankelijkheid van het College voor de Rechten van de Mens, de oordelen over gelijke behandeling en belangrijke mensenrechtenkwesties die spelen in Nederland. Het College heeft onder meer aandacht gevraagd voor het belang van mensenrechteneducatie.

De delegatie heeft gedurende drie dagen gesproken met verschillende organisaties en personen om een volledig beeld te krijgen van de situatie in Nederland. Het bezoek leidt tot een rapport waarin aanbevelingen worden gedaan. Daar kan de regering een reactie op geven. We verwachten de publicatie in het najaar van 2013.