Rechtbank volgt College in zaak AOW-gat Defensie

3 maart 2015 - Laatste update 27 januari 2016

In 2014 oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat Defensie zich schuldig maakte aan leeftijdsdiscriminatie. Defensie beëindigt de wachtgelduitkering voor medewerkers met 65 jaar, terwijl de pensioen- en AOW-leeftijd juist oploopt. Dit kan een inkomensgat betekenen van enkele duizenden euro’s. Inmiddels is een soortgelijke zaak ook voorgelegd aan de rechter. De rechtbank Overijssel oordeelt net als het College dat er sprake is van leeftijdsdiscriminatie. Volgens de rechtbank moet de wachtgeldregeling van een medewerker aansluiten op zijn AOW-gerechtigde leeftijd.

Rechtbank volgt College in zaak AOW-gat Defensie

De defensiemedewerker kreeg eervol ontslag en een wachtgeldregeling totdat hij 65 jaar wordt. Maar door de stijgende pensioenleeftijd starten zijn AOW en pensioen pas als hij 67 wordt. De rechtbank oordeelt dat de wachtgeldregeling moet duren totdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Volgens de rechtbank dat de leeftijd van 65 jaar inmiddels volstrekt willekeurig geworden nu deze niet meer samen hangt met het ontvangen van AOW of pensioen.

Lees het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens

Lees de uitspraak van de Rechtbank Overijssel