Richtlijn toegankelijkheid gelanceerd

11 februari 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Afgelopen jaar maakte het College voor de Rechten van de Mens deel uit van de werkgroep die aan de totstandkoming van de CROW-richtlijn toegankelijkheid meewerkte. De richtlijn is nodig omdat mensen met een beperking in de openbare ruimte en bij het reizen nog vaak belemmeringen ondervinden. Ook kan deze richtlijn helpen bij de uitvoering van het VN Gehandicaptenverdrag dat door Nederland geratificeerd zal worden. In dit verdrag speelt toegankelijkheid en zelfstandige mobiliteit een belangrijke rol.

Richtlijn toegankelijkheid gelanceerd

De richtlijn is een hulpmiddel bij het toegankelijk inrichten van de openbare ruimte en van reis- en routeinformatie. De richtlijn is bedoeld voor wegbeheerders, beleidsmakers, belangengroepen en particuliere instellingen die op eigen terrein te maken hebben met toegankelijkheid.

Het initiatief voor de richtlijn is van CROW, een kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. De richtlijn is gemaakt in samenwerking met een werkgroep waarin allerlei (ervarings)deskundigen op het gebied van toegankelijkheid deelnamen. De publicatie is te bestellen bij CROW.