#Samenonbeperkt: informatie over de rechten van mensen met een beperking

4 oktober 2016 - Laatste update 10 oktober 2016

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid start het College voor de Rechten van de Mens verschillende activiteiten om de uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte met goederen en diensten onder de aandacht te brengen. Zo is het College omgetoverd tot een toegankelijk #samenonbeperkt café waar mensen met vragen over de uitbreiding van de wet terecht kunnen, start de #samenonbeperkt campagne voor meer bewustwording en het inzichtelijk maken van misstanden en worden de nieuwe brochure en website www.mensenrechten.nl/beperking gelanceerd.

#Samenonbeperkt: informatie over de rechten van mensen met een beperking

Samen met de inwerkingtreding van het VN-verdrag handicap is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte uitgebreid met goederen en diensten. De wet gold al voor onderwijsinstellingen, werkgevers, aanbieders van woningen en openbaarvervoersbedrijven. Nu gaat deze ook op voor onder andere horecagelegenheden, musea, winkels, bioscopen, verzekeraars en zorginstellingen. Zij zijn verplicht om aanpassingen te doen voor mensen met een beperking en assistentiehonden toe te laten. Voorbeelden van aanpassingen zijn het plaatsen van een loopplank of het voorlezen van de menukaart. Dit geldt ook voor via internet aangeboden diensten. Mensen met een beperking die zich gediscrimineerd voelen bij de toegang tot goederen en diensten, kunnen zich wenden tot het College voor de Rechten van de Mens. Het College registreert en signaleert de klachten en doet op verzoek uitspraken in discriminatiezaken.

Over het VN-Verdrag handicap

Eén op de acht Nederlanders heeft te maken met een langdurige fysieke, psychische, verstandelijke, intellectuele of zintuigelijke beperking. Een deel daarvan heeft nog altijd een achtergestelde positie, waardoor zij niet volwaardig aan de samenleving kunnen meedoen. Zij worden vanwege hun beperking niet toegelaten op scholen of door werkgevers niet in dienst genomen. Ook ervaren zij obstakels als zij van het openbaar vervoer gebruik willen maken of als zij willen stemmen. Daarnaast ervaren veel mensen met een beperking belemmeringen bij de toegang tot bibliotheken, winkels, bioscopen, sportfaciliteiten en cafés.Het VN-Verdrag handicap versterkt de positie van mensen met een beperking omdat het bepaalt dat zij gelijke rechten hebben op het gebied van wonen, scholing, vervoer, werk en een aantal andere terreinen. De overheid moet ervoor zorgen dat dit wordt gerealiseerd. In het verdrag staan geen nieuwe rechten. Wel geeft het verdrag een verdere uitwerking van de verplichtingen die de regering al heeft op grond van bestaande mensenrechtenverdragen. In de praktijk bleek namelijk dat deze verdragen niet genoeg handvatten boden om de specifieke belemmeringen van personen met een beperking weg te nemen.

Meer informatie over de rechten van mensen met een beperking

Brochure College over VN-verdrag handicap

Uitzending 'Hallo Nederland' (minuut 2:52) over toegankelijke horeca