Scholengemeenschap Het Nieuwe Eemland discrimineert leerling met rekenstoornis bij eindexamen havo

8 mei 2012 - Laatste update 27 januari 2016

Op maandag 14 mei a.s. starten de Centraal Schriftelijke Eindexamens in het voortgezet onderwijs. Een leerling van scholengemeenschap Het Nieuwe Eemland in Amersfoort heeft vanwege de rekenstoornis dyscalculie aan de school gevraagd om tijdens de examens in de vakken wiskunde A en economie gebruik te mogen maken van kaarten met daarop de relevante formules. Vanwege haar rekenstoornis kan zij deze formules niet onthouden, maar wel toepassen.

Scholengemeenschap Het Nieuwe Eemland discrimineert leerling met rekenstoornis bij eindexamen havo

De leerling maakt vanaf het eerste schooljaar gebruik van deze formulekaarten. Zij heeft deze ook gebruikt bij het schoolexamen eerder dit jaar. De school weigert toestemming om deze kaarten ook te gebruiken bij het Centraal Schriftelijk Eindexamen en verwijst daarbij naar het standpunt van de Inspectie van het onderwijs en het College voor de examens. Dit standpunt houdt in dat de kennis van de formules sinds 2009 tot de exameneisen behoort. Tot 2009 was voor alle leerlingen het gebruik van formulekaarten bij het Centraal Schriftelijke Eindexamen van de vakken wiskunde A en economie toegestaan.

De Commissie ziet het dilemma van de school, maar oordeelt dat het gebruik van formulekaarten bij de vakken wiskunde A en economie een doeltreffende aanpassing is voor een leerling met dyscalculie. Als de school deze aanpassing niet toestaat bij het centraal schriftelijk eindexamen zal de school verboden onderscheid maken op grond van handicap of chronische ziekte.

Bekijk de samenvatting en het oordeel (2012-85)