Spermabanken: ga niet in op discriminerende voorwaarden donoren

14 januari 2014 - Laatste update 26 januari 2016

Spermabanken hebben de afgelopen jaren steeds meer te maken met donoren die voorwaarden stellen aan de afgifte van hun sperma. Zij willen hun sperma niet beschikbaar stellen aan lesbische of ongehuwde vrouwen. Of zij stellen eisen aan de afkomst of het geloof van de vrouw. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) werkt samen met de Vereniging voor Klinische Embryologie (KLEM) aan een richtlijn die duidelijkheid moet bieden over de toelaatbaarheid van deze voorwaarden. Ter voorbereiding op deze richtlijn vroeg de NVOG het College voor de Rechten van de Mens te adviseren in het licht van de gelijke behandelingswetgeving. Mogen spermadonoren eisen stellen aan vrouwen die sperma willen ontvangen op grond van hun seksuele gerichtheid, godsdienst, ras, nationaliteit of burgerlijke staat? Discrimineren spermabanken als zij ingaan op zulke voorwaarden?

Spermabanken: ga niet in op discriminerende voorwaarden donoren

Advies

Het College voor de Rechten van de Mens adviseert de NVOG in de richtlijn op te nemen dat spermabanken niet tegemoet komen aan voorwaarden van spermadonoren over seksuele gerichtheid, godsdienst, ras, nationaliteit en burgerlijke staat.

Toelichting op het advies

Als spermabanken voorwaarden van spermadonoren over bijvoorbeeld seksuele gerichtheid of afkomst toestaan, discrimineren zij de vrouwen die het sperma willen ontvangen. Discrimineren bij het aanbieden van diensten is in Nederland verboden. Aan de andere kant krijgen spermabanken te maken met donoren die zulke voorwaarden stellen vanwege hun geloofs-, levens- of politieke overtuiging. Uit de gelijkebehandelingswetgeving volgt dat het belang van vrouwen om niet te worden gediscrimineerd zwaarder weegt dan het belang van donoren om zulke voorwaarden te mogen stellen.

Aanleiding

Sinds 2004 is anonieme spermadonatie in Nederland niet meer mogelijk en is het aantal spermadonoren fors teruggelopen. Kinderen die verwekt zijn met sperma van een donor hebben vanaf 16-jarige leeftijd recht op de persoonsgegevens van hun donor. Zij kunnen dan contact met hem opnemen. Dit is zeer waarschijnlijk de reden dat de afgelopen jaren mannen in toenemende mate voorwaarden stellen aan de afgifte van hun sperma.

De NVOG heeft het College laten weten dat zij het advies overneemt in de richtlijn.

Lees het advies en de samenvatting

Voor de redactie

  • College voor de Rechten van de Mens, Marysha Molthoff, woordvoerder, 030 - 8883888 of 06 48130042.
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Monique Mochtar en Sjoerd Repping, bereikbaar via de afdeling Communicatie van het AMC, 020 - 566 2 421

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is het nationale mensenrechteninstituut, een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.