Staatloosheid op de agenda

15 september 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Staatloosheid krijgt in Nederland steeds meer aandacht. Dat is belangrijk, omdat staatlozen in een zeer kwetsbare positie verkeren. Van 15 tot en met 17 september organiseren de Universiteit van Tilburg en UNHCR het eerste Global Forum over staatloosheid. Tijdens deze driedaagse conferentie zijn er verschillende presentaties en discussies rondom de thema's staatloze kinderen, staatloosheid en veiligheid en reacties op staatloosheid. Vanuit het College voor de Rechten van de Mens nemen voorzitter Laurien Koster en collegelid Stans Goudsmit deel aan het Global Forum.

Staatloosheid op de agenda

Laurien Koster vraagt in haar speech namens de Europese mensenrechteninstituten aandacht voor de problematiek die staatlozen ervaren in de verschillende Europese landen. Ook vragen de Europese mensenrechteninstituten de staten zich in te zetten om staatloosheid in Europa uit te bannen. Al eerder vroeg het College bij de staatssecretaris aandacht voor de kwetsbare positie van staatlozen als het gaat om discriminatie, uitbuiting en een adequate levensstandaard. Het College pleitte onder meer voor het instellen van een in regelgeving vastgelegde procedure voor het vaststellen van staatloosheid. Inmiddels onderschrijft de staatssecretaris het belang van een vaststellingsprocedure. Hij laat hierbij open welke instantie de procedure zou moeten gaan behandelen. Collegelid Stans Goudsmit gaat hier dinsdag in haar bijdrage op in.

Waarom is een nationaliteit belangrijk?

Ieder mens heeft dan ook recht op een nationaliteit. Nationaliteit is een wezenlijk onderdeel van iemands identiteit. Met een nationaliteit heb je toegang tot essentiƫle mensenrechten. Maar voor staatlozen is dat niet vanzelfsprekend. Staatlozen hebben geen vanzelfsprekende toegang tot een aantal mensenrechten, zoals het recht op onderwijs en zorg. Die rechten zijn vastgelegd in het Verdrag betreffende de status van staatlozen dat inmiddels 60 jaar bestaat. De vaststellingsprocedure is een eerste stap in de goede richting. Vervolgens moet de overheid ervoor zorgen dat de mensen die zij als staatloos aanmerkt toegang tot die rechten krijgen.

Lees ook:

  • De brief van het College voor de Rechten van de Mens over staatloosheid in Nederland
  • De reactie van het kabinet op het advies van de ACVZ inzake staatloosheid
  • Het position paper over staatloosheid namen de Europese Mensenrechteninstituten