Start internetconsultatie Mensenrechten in Nederland 2014

2 december 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Het College voor de Rechten van de Mens biedt jaarlijks een overzicht van de mensenrechtensituatie in Nederland. De Rapportage over 2014 verschijnt in april 2015 en betreft de belangrijkste ontwikkelingen van dit jaar. Graag horen we wat volgens u belangrijke ontwikkelingen zijn. Het College hecht veel waarde aan uw inbreng. Uiteindelijk beslist het College wat er in de Rapportage opgenomen wordt.

Start internetconsultatie Mensenrechten in Nederland 2014

Geef uw input door via het online consultatieformulier. De consultatie is geopend tot en met vrijdag 9 januari 2015. Voor vragen over de Rapportage of over de consultatie kunt u zich wenden tot Angela Ajodhia via a.ajodhia@mensenrechten.nl of 030-8883827.