Student loopt stage mis omdat hij homoseksueel is

18 februari 2016 - Laatste update 17 maart 2016

Voor veel opleidingen is het lopen van stage een voorwaarden om het diploma te behalen. Daarom is het belangrijk dat werkgevers studenten een eerlijke kans geven op een stageplek. Daarbij mag het niet uitmaken of iemand wel of niet homoseksueel is. Toch werd een student om deze reden onlangs geweigerd. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat hier sprake is van discriminatie.

Student loopt stage mis omdat hij homoseksueel is

De student solliciteerde bij agrarische groothandel A.Th. de Boer & Zonen voor een stageplaats. Toen de werkgever hoorde dat de student samenwoont met zijn vriend wees zij de student af. De groothandel ziet op basis van de Bijbel en haar christelijke geloofsovertuiging een homoseksuele relatie als een zondige relatie. Daarom voelde zij zich genoodzaakt de man af te wijzen. Een werknemer afwijzen vanwege zijn homoseksualiteit kan alleen als daar een wettelijk uitzondering voor is. In deze zaak is daarvan geen sprake. Daarom oordeelt het College dat de groothandel de student discrimineert door hem af te wijzen.

Lees de samenvatting en de uitspraak (oordeel 2016-10)

Ook problemen bij het vinden van een stage vanwege je afkomst

Er komen jaarlijks veel meldingen van ongelijke behandeling van jongeren met een niet Nederlands klinkende (achter)naam binnen bij Het College van de Rechten van de Mens. Een op de twee studenten met één of beide ouders die in het buitenland zijn geboren moet meer dan 6 brieven versturen om voor een stage te worden aangenomen (bron: Nationale Stagemonitor). Dit structurele probleem leidt voor velen tot onnodige studievertraging. In Nederland is het verboden om te discrimineren, ook jongeren met een niet Nederlands klinkende (achter)naam hebben recht op gelijke behandeling, zo stelt de Algemene wet gelijke behandeling.