Themazitting leeftijdseisen en solliciteren – discriminatie?

27 mei 2013 - Laatste update 27 januari 2016

Het College voor de Rechten van de Mens organiseert dinsdag 28 mei een themadag met betrekking tot leeftijdsgrenzen in vacatureteksten. Het hanteren van leeftijdsgrenzen bij de werving en selectie van medewerkers is nog steeds een veel voorkomend fenomeen. Het gebruik van leeftijdseisen in vacatureteksten is verboden behalve als er zeer goede en valide redenen zijn (objectieve rechtvaardiging). Op 28 mei kunnen de betrokkenen aangeven waarom zij gebruik hebben gemaakt van leeftijdsgrenzen in advertentieteksten.

Themazitting leeftijdseisen en solliciteren – discriminatie?
  • Datum : 28 mei 2013
  • Tijdstip : 10.30 uur
  • Locatie : Kleine Singel 1-3, Utrecht

Het zittingsrooster voor dinsdag 28 mei a.s. is als volgt:

  • 10.30 uur Lefit B.V.: interim coördinator financiën gezocht 30-45 jaar
  • 11.30 uur Art.1 Gelderland-Midden/Metal Work Nederland B.V. technisch-commercieel medewerker binnendienst gezocht bij voorkeur tussen de 25 en 35 jaar
  • 13.00 uur Art.1 Gelderland-Midden/Spikker Specials B.V. financial controller gezocht van ongeveer 40 jaar
  • 14.00 uur Art.1 Noord-Holland Noord/Dakoplast.B.V. verkoop medewerker en transport medewerker gezocht tot ca. 35 jaar; boekhoudkundig medewerker gezocht tot ca. 45 jaar
  • 15.00 uur European Space Agency (ESA) in advertentietekst: under ESA regulations the age limit for recruitment is 55

Begin juli 2013 doet het College voor de Rechten van de Mens uitspraak in de vijf bovengenoemde zaken.

Wilt u aanwezig zijn bij de themazitting, meldt u dan aan bij Barbara Bos b.bos@mensenrechten.nl of 030 - 888 3 888.

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is het nationale mensenrechteninstituut, een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

Voor meer informatie over het College voor de Rechten van de Mens, zie mensenrechten.nl.