Verdrag bestrijding geweld tegen vrouwen in werking

11 augustus 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Sinds 1 augustus geldt het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (verdrag van Istanbul). 14 landen hebben het verdrag geratificeerd en 22 landen, waaronder Nederland, ondertekenden het verdrag. De Nederlandse overheid stuurt het wetsvoorstel ter goedkeuring van het verdrag dit najaar naar de Tweede Kamer.

Verdrag bestrijding geweld tegen vrouwen in werking

Het verdrag schrijft een gecoördineerde, op slachtoffers gerichte aanpak voor om alle vormen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bestrijden. Het bevat een breed scala aan verplichtingen waaronder het verzamelen van gegevens, het bieden van rechtsbijstand aan slachtoffers en het voeren van een beleid dat er vanuit gaat dat vrouwen vaker slachtoffer zijn van huiselijk geweld dan mannen.

Het is van belang dat het Verdrag ook voor Caribisch Nederland gaat gelden en dat gemeenten zich bewust zijn van de nieuwe verplichtingen die het verdrag schept. Het College voor de Rechten van de Mens vroeg hier onlangs aandacht voor in een advies en in de Rapportage Mensenrechten in Nederland. Op 3 november 2014 organiseert het College het Symposium ‘Nieuw impuls aanpak geweld tegen vrouwen’ over de implicaties van het Verdrag voor de Nederlandse aanpak van geweld tegen vrouwen in huiselijke sfeer.