Wie wordt MensenrechtenMens 2018?

15 oktober 2018 - Laatste update 22 juni 2020

Op 10 december reikt het College voor de Rechten van de Mens voor het eerst de titel MensenrechtenMens 2018 uit. Dit is een erkenning voor een persoon of organisatie die zich op een bijzondere manier inzet voor mensenrechten in Nederland. Deze mensenrechtenprijs wordt jaarlijks uitgereikt waarbij elk jaar een ander thema centraal staat. Dit jaar is dat dak- en thuisloosheid.

Voor 4 november aanmelden

Tot 4 november kan iedereen een persoon of organisatie aanmelden die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de mensenrechten van dak- en thuisloze mensen in Nederland. Het kan bijvoorbeeld een kleine actie zijn van een buurtbewoner of een groots opgezette activiteit van een bedrijf of organisatie. Kortom iedereen kan een MensenrechtenMens worden. 

Dak- en thuisloosheid

We hebben het goed in Nederland. Maar toch staan mensenrechten nog vaak onder druk. Het College maakt zich ernstige zorgen over de toename van het aantal dak- en thuisloze mensen in Nederland. Tussen 2009 en 2016 is dit aantal gestegen met 74% en dit lijkt vooralsnog verder te stijgen.

Dak- en thuisloosheid is een serieus mensenrechtenprobleem. Als je op straat leeft en geen thuis hebt, is het moeilijk om een menswaardig bestaan op te bouwen. Zonder dak boven je hoofd, heb je ook vaak geen toegang tot een baan, onderwijs of goede zorg. Ook loop je grote kans dat je als een tweederangs burger wordt behandeld. Om die reden stelt het College dak- en thuisloosheid centraal bij de toekenning van de MensenrechtenMens 2018. 

Adriana van Dooijeweert, voorzitter College: "Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan, dat is de basis van mensenrechten. Veel mensen die zich voor dak- en thuislozen inzetten, vechten zonder dat zij het weten voor mensenrechten. We willen hen met de uitreiking van de MensenrechtenMens 2018 hierbij steunen en dit zichtbaar maken.”

Naast dat het College grote en kleine initiatieven met deze mensenrechtenprijs in het zonnetje zet, pleit zij voor beleid dat dak- en thuisloosheid voorkomt en uitbant waarbij mensenrechten het uitgangspunt zijn. Hiervoor gaat zij in gesprek met verschillende organisaties en probeert zij lokale en nationale overheid en politiek te beïnvloeden. Hierbij stelt het College zo veel mogelijk in het werk om dak- en thuisloze mensen zelf hun rechten te kunnen laten realiseren en invloed te hebben op beleid dat hen aan gaat.

Internationale Dag voor de Rechten van de Mens

Op 10 december, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens, maakt het College bekend wie MensenrechtenMens 2018 wordt. Dit jaar bestaat de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM) die dag precies 70 jaar. Deze verklaring vormt met 30 artikelen de basis voor mensenrechten van de Verenigde Naties (VN) en regionale organisaties als de Raad van Europa, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Afrikaanse Unie. Op 10 december 1948 nam de VN de UVRM als besluit aan.