Zorgwekkend aantal gemeentenwebsites ontoegankelijk

20 mei 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Een overgrote meerderheid van de gemeentenwebsites is niet goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Dit blijkt uit onderzoek dat de Stichting Drempelvrij uitvoerde in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. De websites zijn niet goed bruikbaar voor mensen die bijvoorbeeld blind of motorisch beperkt zijn. Van de 393 onderzochte gemeenten voldoet slechts 7% aan de toegankelijkheidsstandaarden. 60% van de gemeenten heeft een ontoegankelijke website met een verklaring waarin staat dat zij hieraan werken. 33% van de gemeenten heeft geen toegankelijke website èn geen verklaring. Opvallend is dat vooral kleine gemeenten een toegankelijke website hebben. Van de grote gemeenten is Tilburg de enige gemeente die voldoet. Het College doet een dringend beroep op minister Plasterk om ervoor te zorgen dat gemeentenwebsites toegankelijk zijn voor iedereen.

Zorgwekkend aantal gemeentenwebsites ontoegankelijk

Waarom zijn toegankelijke websites belangrijk?

Steeds meer taken zijn met de decentralisaties bij gemeenten belegd. Daarbij is de digitale dienstverlening voor gemeenten een belangrijk instrument. Des te zorgwekkender is het dat een grote groep in Nederland hier slechte toegang toe heeft; in Nederland leven zo’n 2,44 miljoen mensen met een beperking. Een toegankelijke website kan door iedereen gebruikt worden. Dus ook door mensen die niet goed kunnen zien of horen, moeite hebben met ingewikkelde teksten of geen muis kunnen gebruiken. Sinds 1 januari 2015 moeten alle overheidswebsites toegankelijk zijn voor iedereen. Alleen als er echt zwaarwegende redenen zijn, kan een gemeente hiervan afwijken. Maar dat moet de gemeente wel duidelijk voor iedereen verantwoorden.

VN-Verdrag voor mensen met een beperking

Mensen met een beperking kunnen nog altijd op grote schaal niet op alle terreinen van het maatschappelijk leven meedoen. Het VN-verdrag inzake personen met een handicap moet een nieuwe impuls geven om daar verandering in te brengen. Nederland zal dit verdrag in 2015 goedkeuren. Bekrachtiging van het verdrag in Nederland is van belang omdat – ondanks het bestaan van wetten, regelgeving en beleid – de positie van mensen met een beperking nog altijd te wensen over laat. In het verdrag staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat deze positie verbetert. Nederland moet op grond van dit verdrag zich actief inzetten voor toegankelijke websites.

Lees het onderzoek over de toegankelijkheid van gemeentenwebsites

Lees de brief aan de Tweede Kamer over het Algemeen Overleg digitale dienstverlening door de overheid

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Marysha Molthoff, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 – 48 13 00 42, e-mail m.molthoff@mensenrechten.nl, www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.