‘Zwanger en Werk: geregeld of gedoe?’

24 mei 2013 - Laatste update 27 januari 2016

Het College voor de Rechten van de Mens initieert de peiling: ‘Zwanger en Werk: geregeld of gedoe’. Via de website www.zwangerenwerk.nl, biedt het College vrouwen een uitlaatklep voor problemen met de werkgever rond zwangerschap. Daarnaast kunnen vrouwen toetsen of zij een discriminatie-ervaring hebben en geeft het College voorlichting over dit onderwerp. Uit onderzoek naar discriminatie van zwangere vrouwen van het College (voorheen de Commissie Gelijke Behandeling) in 2012 bleek dat ruim 45% van de werkende vrouwen negatieve ervaringen hebben met zwangerschap in relatie tot werk. Ook uit cijfers van het jaarverslag van het College over 2012 blijkt dat zwangerschapsdiscriminatie veel voorkomt. Het aantal uitspraken hierover is met 60% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

‘Zwanger en Werk: geregeld of gedoe?’

Laurien Koster, voorzitter College voor de Rechten van de Mens: “Het is de taak van het College om voorlichting te geven over mensenrechten en deze ook te agenderen. Bescherming tegen zwangerschapsdiscriminatie is een mensenrecht. Je mag niet achtergesteld worden op je werk omdat je zwanger bent. Volgens Koster is de omvang van het probleem is groot. “Onder vrouwen is er veel onwetendheid: veel vrouwen geven aan een negatieve ervaring te hebben rondom een baan en zwangerschap, maar weten niet dat het om discriminatie gaat.”

Jaarverslag

Uit de cijfers van het jaarverslag blijkt dat zwangerschapsdiscriminatie veel voorkomt. Er zijn meer uitspraken gedaan (stijging van 60%) over zwangerschapsdiscriminatie dan in voorgaande jaren. Jaarlijks ervaren ruim 65.000 vrouwen discriminatie vanwege hun zwangerschap of jong moederschap.

Laurien Koster: “Vrouwenrecht is een belangrijk thema voor het College, want gelijke rechten voor vrouwen in Nederland is nog altijd geen werkelijkheid.Dat blijkt niet alleen uit de cijfers, maar ook uit de aandacht voor het onderwerp. Ook in 2013 staat dit onderwerp hoog op onze agenda”.

Het volledige jaarverslag staat op de website van het College: mensenrechten.nl.

Kenmerken zwangerschapsdiscriminatie

De situaties die in de online campagne worden geschetst komen veel voor, maar zijn niet altijd even herkenbaar als discriminatie. Bijvoorbeeld het kritischer volgen van het functioneren van de medewerkster door de leidinggevende.

Duidelijke voorbeelden van discriminatie zijn onder andere:

  • Contract wordt niet verlengd terwijl de baan wel beschikbaar is
  • Geen salarisverhoging door de zwangerschap
  • Niet terug kunnen in eigen functie na de bevalling
  • Verlofdagen als vakantiedagen moeten opnemen of voor bezoek van arts/verloskundige vakantiedagen opnemen

Over zwangerschapsdiscriminatie

Zwangerschapsdiscriminatie is een vrouw nadelig behandelen bij sollicitatie of in het werk vanwege haar zwangerschap, jong moederschap of kinderwens. Andere veelvoorkomende vormen van discriminatie van vrouwen op de werkvloer zijn ongelijk loon en weinig doorstroming naar hogere posities.

Over het College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is het nationale mensenrechteninstituut, een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Over mensenrechten

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Voorbeelden van mensenrechten zijn: recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

Meer informatie over het jaarverslag: mensenrechten.nl.

Meer informatie

  • De Wolven, communicatie & pr
  • Leonne van de Ven
  • T 020 620 3354
  • M 06 269 591 44
  • E leonne@dewolven.com